Cesta:

  • Zhodnotenie dôchodkových fondov v roku 2018

Zhodnotenie dôchodkových fondov v roku 2018

Dôchodková správcovská spoločnosť AEGON, d.s.s., a.s., sa v roku 2018 starala o osobné dôchodkové účty pre viac ako 140 tisíc Slovákov, pričom celková hodnota majetku, ktorý spravovala presiahla 690 mil. eur. 

Názov
dôchodkového fondu
Zhodnotenie
za rok 2018
SOLID – dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. 0,14 %
VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. -4,50 %
INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. -6,10 %

Uvedené zhodnotenie dôchodkových fondov nezohľadňuje mieru inflácie. Infláciu zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na www.statistics.sk. Priemerná inflácia za rok 2018 zatiaľ nebola zverejnená. Podrobný mesačný vývoj jednotlivých dôchodkových fondov je dostupný v samostatnej sekcii.

Výška príspevkov do II. piliera sa  postupne mení. Zákon postupne posilňuje druhý pilier tým, že sa výška príspevkov od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 %. V roku 2018 dosiahla 4,50 % z vymeriavacieho základu, v roku 2019 to bude 4,75 %. Do roku 2024 dosiahne výška príspevku úroveň 6 % z vymeriavacieho základu a bude sa uplatňovať vo všetkých nasledujúcich rokoch.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba