Cesta:

Aegon Slovensko

Na Slovensku ponúka Aegon produkty:

   • životného poistenia, 

    > AEGON Životná poisťovňa, a. s.
    > AEGON partner, s. r. o.


   História:

     • Rok 2003 bol rokom vstupu značky Aegon na slovenský trh. Našou špecializáciou bolo životné poistenie.

     • Svoju obchodnú činnosť sme neskôr rozšírili aj o produkty dôchodkového zabezpečenia. V roku 2004 došlo k založeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. Do dnešného dňa sa staráme o starobné dôchodkové sporenie viac ako 150 000 spokojných zákazníkov.

     • Od roku 2007 sme klientom ponúkali aj doplnkové dôchodkové poistenie prostredníctvom spoločnosti AEGON, d.d.s., a.s. V roku 2011 však došlo k redukcii stimulov pre tento sektor zo strany vlády. Po dôkladnej analýze súčasného stavu trhu doplnkového dôchodkového sporenia a po racionálnej úvahe o predpokladanom budúcom vývoji tohto sektora finančného trhu sme sa rozhodli ukončiť činnosť tejto spoločnosti a došlo k vyplateniu nasporených prostriedkom našim klientom. Výročné správy spoločnosti AEGON, a.s., v likvidácii (do 10.12.2012 ako AEGON, d.d.s., a.s.) nájdete tu.

     • V roku 2010 bola založená ďalšia zo spoločností Aegon, ktorá ponúka klientom poistenie majetku.

    • V roku 2018 sa Aegon dohodol na predaji svojich spoločností na Slovensku a v Čechách skupine NN Group. Na Slovensku NN kupuje Aegon Životnú poisťovňu a Aegon dôchodkovú správcovskú spoločnosť a v Českej republike životnú poisťovňu Aegon Pojišťovna. Celková hodnota transakcie je 155 miliónov EUR.