Cesta:

Aegon Slovensko

Na Slovensku sa staráme o finančnú budúcnosť pre viac ako 230 000 klientov. Tisícom ďalších sme sa stali spoľahlivým partnerom, ktorý chráni ich majetok.

aegon slovensko team

Aegon Slovensko je súčasťou koncernu Aegon, ktorá je jednou z najväčších finančných skupín na svete. Má takmer 200 ročnú tradíciu a zamestnáva 28 000 zamestnancov vo viac ako 20 krajinách sveta.

VIDEO: 200 rokov Aegonu za 160 sekúnd
Náš úspech je založený na inovatívnych investičných a poistných produktoch a na rešpektovaní špecifík slovenského trhu pri využití globálnej sily a skúseností celého koncernu Aegon.

Na Slovensku ponúka Aegon produkty:

   • životného poistenia,
   • poistenia majetku,
   • starobného dôchodkového sporenia v rámci II. piliera (DSS).

  Pod značkou Aegon dnes pôsobia štyri spoločnosti a nadácia:

    > AEGON Životná poisťovňa, a. s.
    > AEGON, d. s. s., a. s.

    > AEGON partner, s. r. o.
    > AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu

   > Nadácia Aegon ľuďom

   História:

     • Rok 2003 bol rokom vstupu značky Aegon na slovenský trh. Našou špecializáciou bolo životné poistenie.

     • Svoju obchodnú činnosť sme neskôr rozšírili aj o produkty dôchodkového zabezpečenia. V roku 2004 došlo k založeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. Do dnešného dňa sa staráme o starobné dôchodkové sporenie viac ako 150 000 spokojných zákazníkov.

     • Od roku 2007 sme klientom ponúkali aj doplnkové dôchodkové poistenie prostredníctvom spoločnosti AEGON, d.d.s., a.s. V roku 2011 však došlo k redukcii stimulov pre tento sektor zo strany vlády. Po dôkladnej analýze súčasného stavu trhu doplnkového dôchodkového sporenia a po racionálnej úvahe o predpokladanom budúcom vývoji tohto sektora finančného trhu sme sa rozhodli ukončiť činnosť tejto spoločnosti a došlo k vyplateniu nasporených prostriedkom našim klientom. Výročné správy spoločnosti AEGON, a.s., v likvidácii (do 10.12.2012 ako AEGON, d.d.s., a.s.) nájdete tu.

     • V roku 2010 bola založená ďalšia zo spoločností Aegon, ktorá ponúka klientom poistenie majetku.

    Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

    Spätná väzba