Cesta:

Aegon Slovensko

Na Slovensku sa staráme o finančnú budúcnosť takmer 250 000 klientov. Tisícom ďalších sme sa stali spoľahlivým partnerom, ktorý chráni ich majetok.

aegon slovensko team

Aegon Slovensko je súčasťou koncernu Aegon, ktorá je jednou z najväčších finančných skupín na svete. Má takmer 200 ročnú tradíciu a zamestnáva 28 000 zamestnancov vo viac ako 20 krajinách sveta.

VIDEO: 200 rokov Aegonu za 160 sekúnd
Náš úspech je založený na inovatívnych investičných a poistných produktoch a na rešpektovaní špecifík slovenského trhu pri využití globálnej sily a skúseností celého koncernu Aegon.

Na Slovensku ponúka Aegon produkty:

   • životného poistenia,
   • poistenia majetku,
   • starobného dôchodkového sporenia v rámci II. piliera (DSS).

  Pod značkou Aegon dnes pôsobia štyri spoločnosti a nadácia:

    > AEGON Životná poisťovňa, a. s.
    > AEGON, d. s. s., a. s.

    > AEGON partner, s. r. o.
    > AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu

   > Nadácia Aegon ľuďom

   História:

     • Rok 2003 bol rokom vstupu značky Aegon na slovenský trh. Našou špecializáciou bolo životné poistenie.

     • Svoju obchodnú činnosť sme neskôr rozšírili aj o produkty dôchodkového zabezpečenia. V roku 2004 došlo k založeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. Do dnešného dňa sa staráme o starobné dôchodkové sporenie viac ako 150 000 spokojných zákazníkov.

     • Od roku 2007 sme klientom ponúkali aj doplnkové dôchodkové poistenie prostredníctvom spoločnosti AEGON, d.d.s., a.s. V roku 2011 však došlo k redukcii stimulov pre tento sektor zo strany vlády. Po dôkladnej analýze súčasného stavu trhu doplnkového dôchodkového sporenia a po racionálnej úvahe o predpokladanom budúcom vývoji tohto sektora finančného trhu sme sa rozhodli ukončiť činnosť tejto spoločnosti a došlo k vyplateniu nasporených prostriedkom našim klientom. Výročné správy spoločnosti AEGON, a.s., v likvidácii (do 10.12.2012 ako AEGON, d.d.s., a.s.) nájdete tu.

     • V roku 2010 bola založená ďalšia zo spoločností Aegon, ktorá ponúka klientom poistenie majetku.

    Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

    Spätná väzba