Cesta:

Zverejnenie výšky mediánu

Zverejnenie výšky mediánu za príslušný kalendárny rok

Od 1. januára 2018 zostáva medián najnižších mesačných súm doživotných dôchodkov bez ich zvyšovania a bez pozostalostných dôchodkov na hodnote 12,60 EUR.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba