Cesta:

Dodávatelia pre spoločnosti Aegon

Zoznam sprostredkovateľov, ktorí sú podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poverení prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov klientov:

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Účel spracúvania osobných údajov

 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
SLOVEK, spol. s r. o.,
Výhonská 1 
831 06 Bratislava 
IČO: 31 364 934
evidencia registratúrnych záznamov, archivácia a likvidácia dokumentov formou skartácie, uchovávanie a archivácia zmlúv
 •  AEGON, d.s.s., a.s.
Goldmann systems, a.s.
Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava
IČO: 35 794 950
administrácia, spracovanie a reporting osobných dôchodkových účtov
   • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
MK CHIRURG, s.r.o.
Hlavná 14/14 
032 02 Závažná Poruba 
IČO : 47 010 479
poskytovanie konzultácií
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Sv. Vincent – chirurgia s.r.o.
Hviezdoslavova 3 
971 01 Prievidza 
IČO : 48 180 181
poskytovanie konzultácií
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Vidortop s.r.o.
Stračinská 2779/7 
909 01 Skalica 
IČO : 50 556 550
poskytovanie konzultácií  
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AEGON, d.s.s., a.s.
Zelená pošta s.r.o.
Galvaniho 17/B 
821 04 Bratislava
IČO : 46 529 233
služby týkajúce sa odosielania zásielok a elektronická archivácia dokumentov
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5 
851 02 Bratislava
IČO : 35 724 803
vymáhanie pohľadávok
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Tatra Billing, a.s.
Rajská 7
811 08 Bratislava
IČO : 35 810 572
printingové činnosti v oblasti tlače, hromadnej korešpondencie, prípravy zásielok (obálkovania), ich evidencie a odovzdania do distribúcie a ich distribúcia
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
atlantis telecom spol. s r.o.
Štěrboholská 1427/55
102 00 Praha 10 – Hostivař
IČO: 60 466 189
poskytovanie pohotovostnej servisnej služby a technickej podpory
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.
so sídlom Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgické kráľovstvo
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod číslom 0415591055
poskytovanie asistenčných služieb
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 00 Praha – Nusle
IČO: 256 95 215

poskytovanie služieb pri likvidácii poistných udalostí
 • AEGON partner, s.r.o.
positive software s.r.o.
Škultétyho 18
831 03 Bratislava
IČO : 46 751 581
organizačno-technické zabezpečenie prevádzkovania finančného sprostredkovania prostredníctvom informačných technológií
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zelená pošta s. r. o.
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
IČO: 46 529 233
poskytovanie služieb pri manažovaní elektronickej schránky
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Actly s. r. o.
Révová 7, 811 02 Bratislava
IČO: 48 181 773
realizácia prieskumu
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Aegon Hungary Composite Insurance Company Limited by Shares
IX. Üllöi útca 1
Budapešť IX 1091
Maďarská republika
IČO: 01-10-041365
poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
AEGON EDC LIMITED
AEGON, Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
IČO: SC367146
poskytovanie informačných a technologických služieb

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba