Cesta:

Dodávatelia pre spoločnosti Aegon

Zoznam príjemcov, ktorým spoločnosti AEGON sprístupňujú alebo poskytujú osobné údaje klientov:

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Účel spracúvania osobných údajov

 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
IČO: 36 232 734
evidencia registratúrnych záznamov, archivácia a likvidácia dokumentov formou skartácie, uchovávanie a archivácia zmlúv
 • AEGON, d.s.s., a.s.
Goldmann systems, a.s.
Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava
IČO: 35 794 950
administrácia, spracovanie a reporting osobných dôchodkových účtov
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
MK CHIRURG, s.r.o.
Hlavná 14/14
032 02 Závažná Poruba
IČO : 47 010 479
poskytovanie konzultácií
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Sv. Vincent – chirurgia s.r.o.
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
IČO : 48 180 181
poskytovanie konzultácií
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Vidortop s.r.o.
Stračinská 2779/7
909 01 Skalica
IČO : 50 556 550
poskytovanie konzultácií
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  AEGON, d.s.s., a.s.
Zelená pošta s.r.o.
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
IČO : 46 529 233
služby týkajúce sa odosielania zásielok a elektronická archivácia dokumentov
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
IČO : 35 724 803
vymáhanie pohľadávok
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Tatra Billing, a.s.
Rajská 7
811 08 Bratislava
IČO : 35 810 572
printingové činnosti v oblasti tlače, hromadnej korešpondencie, prípravy zásielok (obálkovania), ich evidencie a odovzdania do distribúcie a ich distribúcia
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
atlantis telecom spol. s r.o.
Štěrboholská 1427/55
102 00 Praha 10 – Hostivař
IČO: 60 466 189
poskytovanie pohotovostnej servisnej služby a technickej podpory
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A.
so sídlom Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgické kráľovstvo
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom v Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod číslom 0415591055
poskytovanie asistenčných služieb
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 00 Praha – Nusle
IČO: 256 95 215
poskytovanie služieb pri likvidácii poistných udalostí
 • AEGON partner, s.r.o.
positive software s.r.o.
Škultétyho 18
831 03 Bratislava
IČO : 46 751 581
organizačno-technické zabezpečenie prevádzkovania finančného sprostredkovania prostredníctvom informačných technológií
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Zelená pošta s. r. o.
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava
IČO: 46 529 233
poskytovanie služieb pri manažovaní elektronickej schránky
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Actly s. r. o.
Révová 7, 811 02 Bratislava
IČO: 48 181 773
realizácia prieskumu
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Aegon Hungary Composite Insurance Company Limited by Shares
IX. Üllöi útca 1
Budapešť IX 1091
Maďarská republika
IČO: 01-10-041365
poskytovanie konzultácií a poradenstva
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AEGON EDC LIMITED
AEGON, Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
IČO: SC367146
poskytovanie informačných a technologických služieb a sankčného screeningu
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
poskytovanie zasielateľských služieb
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
 • AEGON, d.s.s., a.s.
 • AEGON partner, s.r.o.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zabezpečenie odvozu a dovozu zásielok
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Mȕnchener Rȕckversicherung-Gesellschaft
Königinstr. 107
80802 München
Nemecko
poskytovanie zaistenia
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
RGA International Reinsurance Company
Beacon South Quarter
Dublin 18
Írska republika
poskytovanie zaistenia

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba