Cesta:

FATCA v AEGON Životná poisťovňa, a.s.

AEGON Životná poisťovňa, a.s. ako aj celá finančná skupina Aegon ku dňu účinnosti FATCA príjmu opatrenia zabezpečujúce súlad s požiadavkami tohto zákona.

Čo je to FATCA

Nový americký zákon „Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) zo dňa 18.10.2010 a účinný od 1. júla 2014 predstavuje základný rámec, na základe ktorého budú vybrané Slovenské inštitúcie vrátane poisťovní vykonávať identifikáciu a overovanie identifikácie klientov a hlásiť požadované informácie o klientoch podliehajúcich daňovej jurisdikcii USA.
Cieľom tejto novej americkej legislatívy je zamedziť daňovým únikom prostredníctvom získavania informácií o amerických daňovníkoch a vytvorenia celosvetovej siete spolupracujúcich subjektov.

FATCA v našej spoločnosti

AEGON Životná poisťovňa, a.s. ako aj celá finančná skupina Aegon ku dňu účinnosti FATCA príjmu opatrenia zabezpečujúce súlad s požiadavkami FATCA. AEGON Životná poisťovňa, a.s. sa registrovala ako člen skupiny Aegon N.V. na stránke americkej daňovej správy (IRS) so statusom finančnej inštitúcie, ktorá je viazaná povinnosťami vyplývajúcimi z FATCA na základe medzivládnej zmluvy MODEL 1. V súvislosti s registráciou jej pridelene identifikačné číslo: YJ60CN.00011.ME.703 ako tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Number).

Ku dňu zverejnenia tohto oznamu Slovenská republika patrí medzi štáty, ktoré dosiahli dohodu s USA o základom obsahu medzivládnej zmluvy MODEL IGA 1.

Tlačivá

Link na tlačivo "Vyhlásenie o zahraničnom statuse užívateľa výhod na účely zrážania a reportovania dane pre USA" (pre fyzické a právnické osoby) nájdete na v časti Tlačivá ku zmluvám a poistné podmienky. Na stránke nájdete aj pomôcku (preklad tlačiva do slovenčiny) pre vyplnenie originálnych tlačív.

Viac informácií Vám radi poskytneme v Centre služieb zákazníkom.

Aktualizované štvrtok, 4. septembra 2014

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba