Cesta:

Stanovy a valné zhromaždenia

Stanovy spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., a valné zhromaždenia

Stanovy spoločnosti:

Stanovy sú dostupné k nahliadnutiu v sídle AEGON Životná poisťovňa, a.s., na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 v zbierke listín a na tejto internetovej stránke.

 

Valné zhromaždenia:

Valné zhromaždenie - 18.10.2019

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
18.10.2019

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Sídlo jediného akcionára – Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie zrušenia spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou
3. Schválenie návrhu zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťou AEGON Životná poisťovňa, a.s. a spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s.
4. Vzatie na vedomie Vyjadrenia dozornej rady spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. o zamýšľanom zlúčení spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. so spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s.
5. Voľba Ing. Jozefa Dúckeho do funkcie člena predstavenstva spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s.
6. Schválenie návrhu Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorá bude uzatvorená medzi spoločnosťou AEGON Životná poisťovňa, a.s. a Ing. Jozefom Dúckym

Valné zhromaždenie - 15.05.2019

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
15.05.2019

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Sídlo jediného akcionára – Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018
3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2018 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu spoločnosti
5. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy
6. Potvrdenie, že členovia dozornej rady spoločnosti spĺňajú požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
7. Schválenie externého audítora na finančný rok 2019
8. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2018
9. Schválenie zmeny stanov spoločnosti
10. Záver riadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie – 08.01.2019

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
08.01.2019

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Sídlo spoločnosti – Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Vzatie na vedomie vzdaní sa funkcie členov dozornej rady spoločnosti;
2. Vymenovanie členov dozornej rady spoločnosti;
3. Vymenovanie predsedu dozornej rady spoločnosti;
4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady;
5. Záver.

Valné zhromaždenie - 18.06.2018

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
18.06.2018

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017
3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2017 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu spoločnosti
5. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy
6. Potvrdenie, že Gyula Horváth, člen dozornej rady spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
7. Potvrdenie, že Róbert Tóth, člen dozornej rady spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
8. Vzatie na vedomie vzniku funkčného obdobia Gyulu Horvátha ako člena dozornej rady spoločnosti 
9. Schválenie externého audítora na finančný rok 2018
10. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2017
11. Schválenie zmeny stanov spoločnosti
12. Záver riadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie - 29.03.2018

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
29.03.2018

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Odvolanie pána Gijsberta Dorotheusa Jeukena z funkcie člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
3. Voľba pána Jonkheera Fransa Ferdinanda Feya de Beauforta do funkcie člena dozornej rady spoločnosti a jeho vymenovanie za predsedu dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
4. Potvrdenie, že pán Jonkheer Frans Ferdinand Feyo de Beaufort spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti s odloženou účinnosťou
5. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie - 28.08.2017

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
28.08.2017

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
3. Voľba pána Gyula Horvátha do funkcie člena dozornej rady spoločnosti s odloženou účinnosťou
4. Potvrdenie, že Gyula Horváth spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti s odloženou účinnosťou
5. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie - 19.06.2017

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
19.06.2017

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016
3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2016 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti
5. Schválenie použitia prostriedkov ostatných kapitálových fondov za účelom vrátenia jedinému akcionárovi
6. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na celkovú dividendu a návrhové vrátenie, určenie spôsobu a miesta výplaty celkovej dividendy a navrhovaného vrátenia
7. Odloženie prerokovania a schválenia navrhovaných bodov programu
8. Potvrdenie, že Gijsbert Dorotheus Jeuken, predseda dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
9. Potvrdenie, že Róbert Tóth, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
10. Schválenie externého audítora na finančný rok 2017
11. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2016
12. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
13. Záver riadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie - 15.06.2016

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
15.06.2016

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015
3. Doplnenie rezervného fondu spoločnosti
4. Rozhodnutie o rozdelení čistého zisku vykázaného za rok 2015 zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti
5. Schválenie použitia prostriedkov ostatných kapitálových fondov za účelom vrátenia Jedinému akcionárovi
6. Určenie rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na Návrhové vrátenie, určenie spôsobu a miesta výplaty Navrhovaného vrátenia
7. Potvrdenie, že Gijsbert Dorotheus Jeuken, predseda dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
8. Potvrdenie, že Peter Máhig, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & a Proper regulácie
9. Potvrdenie, že Róbert Tóth, člen dozornej rady Spoločnosti, spĺňa požiadavky odbornosti a vhodnosti (Fit & Proper) podľa Fit & Proper regulácie
10. Schválenie externého audítora na finančný rok 2016
11. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2015
12. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 17.6.2016
13. Záver riadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie - 05.04.2016

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
05.04.2016

Druh valného zhromaždenia:
Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia;
2. Odvolanie pani Eszter Horpácsy z funkcie člena dozornej rady spoločnosti;
3. Odvolanie pána Pétera Máhiga z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti pričom naďalej zostáva vo funkcií člena dozornej rady spoločnosti;
4. Voľba pána Gijsberta Dorotheusa Jeukena do funkcie člena dozornej rady a jeho vymenovanie za predsedu dozornej rady spoločnosti;
5. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie - 12.01.2016

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
12.01.2016

Druh valného zhromaždenia:

Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia;
2. Odloženie prerokovania a schválenia navrhovaných bodov programu;
3. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 12.01.2016;
4. Záver mimoriadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie - 08.06.2015

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:
08.06.2015

Druh valného zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:
Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014;

3. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

4. Rozhodnutie o rozdelení zisku zníženého o povinný príspevok do rezervného fondu Spoločnosti za rok 2014;

5. Schválenie externého audítora Spoločnosti na finančný rok 2015;

6. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2014;

7. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 08.06.2015;

8. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti s účinnosťou ku dňu 01.01.2016;

9. Záver

Valné zhromaždenie - 23.06.2014

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 23.06.2014
Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013;

3. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

4. Rozhodnutie o úhrade straty minulých období;

5. Rozhodnutie o rozdelení zvyšnej časti zisku za rok 2013;

6. Znovuzvolenie pani Eszter Horpácsy za člena dozornej rady Spoločnosti;

7. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2014;

8. Prerokovanie a schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013,

9. Zmena stanov Spoločnosti;

10. Záver.

Valné zhromaždenie - 28.06.2013

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 28.06.2013
Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia;

2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012;

3. Rozhodnutie o úhrade straty minulých období;

4. Zvýšenie základného imania z finančných zdrojov ostatných kapitálových fondov;

5. Doplnenie rezervného fondu Spoločnosti;

6. Rozhodnutie o úhrade zvyšnej časti straty minulých období;

7. Znovuzvolenie pána p. Pétera Máhiga za predsedu dozornej rady Spoločnosti;

8. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2013;

9. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2012,

10. Zmena stanov Spoločnosti;

11. Záver.

Valné zhromaždenie - 20.6.2012

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 20.06.2012

Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, 811 09 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011 a konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2011;

3. Vzatie na vedomie stratu za predchádzajúce účtovné obdobia,

4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2012,

5. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za rok 2011,

6. Záver

Valné zhromaždenie - 20.06.2011

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 20. júna 2011

Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania: sídlo notára: Notársky úrad, JUDr. Jarmila Kováčová, Gajová 13, 811 09 Bratislava

Program:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2010 a konsolidovanej  účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2010
3. Strata za predchádzajúce účtovné obdobia
4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2011
5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2010
6. Zmena stanov Spoločnosti
7. Vzatie na vedomie odstúpenia pána Petra Brudňáka z pozície predsedu dozornej rady
Spoločnosti
8. Vymenovanie pána Petra Máhiga na pozíciu predsedu dozornej rady Spoločnosti
9. Vzatie na vedomie oznámenia predstavenstva Spoločnosti o voľbe člena dozornej rady
Spoločnosti zastupujúceho zamestnancov Spoločnosti
10. Záver

 

Valné zhromaždenie - 30.06.2010

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: 30. júna 2010

Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania: sídlo notára: Notársky úrad, JUDr. Oľga Folbová, Špitálska 10, Bratislava,

Program:
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009 a konsolidovanej
účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2009
3. Strata za predchádzajúce účtovné obdobia
4. Schválenie externého audítora Spoločnosti na účtovný rok 2010
5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2009
6. Záver

 

Valné zhromaždenie - 30.06.2009

Dátum konania: 30. 06. 2009

Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania: Notársky úrad JUDr. Oľgy Folbovej, Špitálska č. 10, 811 08 Bratislava

Program:

1. zmena stanov spoločnosti
2. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2008 a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2008
3. vzatie na vedomie straty za predchádzajúce účtovné obdobia
4. schválenie externého audítora za účtovný rok 2008
5. prerokovanie výročnej správy spoločnosti
6. odvolanie predsedu dozornej rady spoločnosti p. Gabor Kepecs
7. odvolanie člena dozornej rady spoločnosti p. Harald Walkate
8. určenie p. Petra Brudňáka za predsedu dozornej rady spoločnosti
9. voľba p. Eszter Horpácsy do funkcie člena dozornej rady spoločnosti

Valné zhromaždenie - 15.12.2008

Dátum konania: 15. 12. 2008

Mimoriadne valné zhromaždenie

Miesto konania: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

Program: 

 1. Zmena stanov spoločnosti 
 2. Príspevok do rezervného fondu Spoločnosti zo zisku za rok 2007

 

Valné zhromaždenie - 2.7.2008

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 02.07.2008

Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Marty Pavlovičovej, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Vzatie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2007
 3. Vzatie na vedomie vyjadrenie dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2007, ku konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2007 a k návrhu predstavenstva Spoločnosti na zaúčtovanie zisku za rok 2007 do nerozdeleného zisku minulých období
 4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2007 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2007
 5. Schválenie, aby zisk Spoločnosti za rok 2007 bol v celej výške zaúčtovaný do nerozdeleného zisku minulých období
 6. Odvolanie pani Beatrix Tavaszi z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti
 7. Voľba Petra Máhiga za nového člena dozornej rady Spoločnosti
 8. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
 9. Záver


Valné zhromaždenie - 29.9.2006

Termín konania riadneho valného zhromaždenia: 29.09.2006

Druh valného zhromaždenia: Riadne valné zhromaždenie

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: Notársky úrad JUDr. Zuzany Grófikovej, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

 1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
 2. Schválenie zmien stanov Spoločnosti
 3. Záver