Cesta:

Výhody na dosah ruky

Aegon Partner ponúka svojim spolupracovníkom komplexnú škálu finančných i nefinančných benefitov. Rovnaký dôraz, s akým dbáme o zákaznícku starostlivosť, kladieme i na pracovný komfort a podporu našich finančných agentov.

vyhody spoluprace

Výhody, ktoré Aegon Partner ponúka, sa týkajú predovšetkým troch tematických oblastí.

1. Zázemie


> široké portfólio produktov od popredných finančných inštitúcií, medzi ktorými nechýbajú nadnárodné bankové domy, poisťovne či investičné správcovské spoločnosti
> korporátne softvérové riešenia (firemný mailbox, osobný prístup do webportálov)
> možnosť porovnávať a uzatvárať zmluvy online
> práca s klientskymi databázami Aegonu
> administratívna a marketingová podpora
> služby korporátneho právneho oddelenia

2. Rozvoj


> komplexný školiaci a tréningový program
> možnosť získať licencie Národnej banky Slovenska až v piatich sektoroch
> expertné znalosti v oblasti finančných produktoch a najnovších trendoch v odvetví
> možnosť rozbehnúť vlastné podnikanie v oblasti finančných služieb
> osobnostný rozvoj vďaka vzdelávaciemu programu Aegon akadémie
> bezplatné školenie a účasť na odborných konferenciách

3. Odmena


> jeden z najštedrejších odmeňovacích systémov na trhu
> finančná podpora pri naštartovaní spolupráce
> finančná podpora kancelárií
> atraktívne odmeny a bonusy
> zaujímavé motivačné súťaže
> vyplácanie provízií až dvakrát mesačne

5 zložiek príjmu:
> získateľská provízia
> kmeňová provízia
> provízia za zmenu poistného
> provízia za indexáciu
> superprovízia

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba