Cesta:

Aegon Partner – váš sprievodca po finančnom trhu

Aegon Partner je sieť interného makléra, ktorá v spolupráci s inými finančnými inštitúciami ponúka svojim klientom široké portfólio finančných služieb.

aegon partner

Naším poslaním je pomáhať ľuďom dosiahnuť celoživotné finančné zabezpečenie. Naším záujmom je vytvárať dlhoročné vzťahy, založené na korektnosti, profesionalite ale i jednoduchom ľudskom porozumení a pomoci.

Klientom ponúkame:

 

 icon partner Profesionálne finančné poradenstvo v oblasti poistných produktov,
bankových služieb, dôchodkového zabezpečenia a kapitálového investovania
 icon partner Individuálnu analýzu potrieb a možností,
efektívne a inovatívne riešenia
 icon partner Transparentné a zrozumiteľné
finančné produkty


Aegon Partner je vaším sprievodcom vo svete financií.


Ponúkame komplexné portfólio finančných služieb, poskytovaných z jedného zdroja. V našej ponuke nájdete produkty životné i majetkového poistenia, hypotekárne a spotrebné úvery, stavebné sporenie, dôchodkové zabezpečenie či investičné produkty.
» Viac informácií o ponúkaných finančných službách

Spoločnosť Aegon Partner je súčasťou medzinárodného finančného koncernu. Značka Aegon má 170 ročnú históriu, pôsobí vo viac ako 20 krajinách sveta a svoje služby poskytuje pre viac ako 30 miliónov klientov. Na Slovensko vstúpila značka Aegon v roku 2003.
» Viac informácií o globálnej značke Aegon

Našou filozofiou je poskytnúť klientom najlepší a najvhodnejší finančný produkt, ktorý je dostupný na trhu. Preto spolupracuje s viac ako dvadsiatkou renomovaných finančných a bankových domov, ktoré na Slovensku pôsobia.
» Viac informácií o spolupracujúcich finančných inštitúciách  

logo aegon partner

Obchodná vizitka spoločnosti AEGON partner, s.r.o.:

Názov spoločnosti:
AEGON partner, s.r.o.

Sídlo spoločnosti a adresa na zasielanie korešpondencie:
Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

IČO:
36 610 984

DIČ:
2022208914

IČ pre DPH:
SK 2022208914

Spoločnosť zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c. 41116/B

Základné imanie spoločnosti:
405.000,- € (slovom: štyristopäťtisíc eur)

Jediný spoločník:
AEGON Životná poistovňa, a.s.

Štatutárny orgán: konateľ:
Ing. Branislav Buštík

Registračné číslo NBS:
26798

Sídlo spoločníka:
Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

IČO:
35 979 356

 

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba