Cesta:

Stabilita a sila globálnej značky

Spoločnosť Aegon Partner je členom medzinárodného koncernu Aegon, jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá pôsobí v oblasti poisťovníctva. Koncern má takmer 200 ročnú históriu a pôsobí vo viac ako 20 krajinách sveta.

global brand

 global brand 26 miliónov klientov
po celom svete
 global brand 28 000 zamestnancov od Ameriky, cez Európu
až po Áziu
 global brand 48 miliárd eur sme vyplatili v minulom roku na poistných udalostiach
a benefitoch pre klientov
 global brand 2,1 miliardy eur zisk koncernu z hlavnej činnosti v uplynulom roku
pred zdanením
 global brand Na Slovensko vstúpila značka Aegon v roku 2003. V súčasnosti sa staráme o finančnú budúcnosť viac ako 230 tisíc klientov v životnom poistení, poistení majetku a starobnom dôchodkovom sporení.