Cesta:

Spolupracujúce finančné inštitúcie

Aegon Partner úzko spolupracuje s viac ako dvadsiatimi rešpektovanými finančnými domami, ktoré pôsobia na Slovensku. Naším spoločným cieľom je ponúknuť klientom najvýhodnejšiu ponuku, ktorá je dostupná na miestnom trhu.

aegon partner sfi

Spolupracujúca finančná inštitúcia znamená finančnú inštitúciu podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, s ktorou spoločnosť AEGON partner, s.r.o. uzatvorila zmluvu, predmetom ktorej je výkon finančného sprostredkovania spoločnosťou AEGON partner, s.r.o. pre finančné služby poskytované dotknutou finančnou inštitúciou. Sme licencovaní v piatich sektoroch Národnou bankou Slovenska.

Spájame sa s tými najlepšími: 


Poisťovne

> AEGON Životná poisťovňa, a.s.
> AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
> Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
> Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
> AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
> Europäische Reiseversicherung AG, pobočka poisťovňe z iného členského štátu
> KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
> Wüstenrot poisťovňa, a.s.
> Union poisťovňa, a. s.
> UNIQA poisťovňa, a.s.
> INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. člen skupiny AXA zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
> KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
> Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Banky, dcérske spoločnosti a stavebné sporiteľne
> Slovenská sporiteľňa, a. s.
> Československá obchodná banka, a.s.
> OTP Banka Slovensko, a. s.
> UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
> Všeobecná úverová banka, a.s.
> Tatra banka, a. s.
> Consumer Finance Holding, a. s.
> Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
> Poštová banka, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Správcovske spoločnosti
> IAD Investments, správ. spol., a.s.
> Pioneer Asset Management, a.s., Spoločnosť skupiny Amundi

Dôchodkové správcovské spoločnosti
> AEGON, d.s.s., a.s.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba