Cesta:

Spolupracujúce finančné inštitúcie

Aegon Partner úzko spolupracuje s viac ako dvadsiatimi rešpektovanými finančnými domami, ktoré pôsobia na Slovensku. Naším spoločným cieľom je ponúknuť klientom najvýhodnejšiu ponuku, ktorá je dostupná na miestnom trhu.

aegon partner sfi

Spolupracujúca finančná inštitúcia znamená finančnú inštitúciu podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, s ktorou spoločnosť AEGON partner, s.r.o. uzatvorila zmluvu, predmetom ktorej je výkon finančného sprostredkovania spoločnosťou AEGON partner, s.r.o. pre finančné služby poskytované dotknutou finančnou inštitúciou. Sme licencovaní v piatich sektoroch Národnou bankou Slovenska.

Spájame sa s tými najlepšími: 


Poisťovne:
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Uniqa poisťovňa, a.s.
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA (Axa Assistance CZ, s.r.o.)
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
NN Životná poisťovňa, a.s.

Dôchodkové správcovské spoločnosti:
AEGON, d.s.s., a.s.

Banky:
OTP Banka Slovensko, s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Poštová banka, a.s.

Stavebné sporiteľne:
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Správcovské spoločnosti:
IAD Investments, správ. spol., a.s.
PIONEER GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba