Cesta:

  • Prevencia a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu

Prevencia a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu

Aegon Slovensko predstavuje svoju koncepciu v oblasti prevencie a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

ochrana rodiny

Finančné inštitúcie, patriace do koncernu medzinárodnej finančnej skupiny Aegon, ktoré pôsobia na finančnom trhu Slovenskej republiky v oblasti životného a neživotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia a finančného sprostredkovania týmto otvorene deklarujú odhodlanie aktíve presadzovať koncepciu v oblasti prevencie a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Týmto prístupom Aegon Slovensko chráni a podporuje dobré meno a povesť Aegon, a to nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle.

Plné znenie dokumentu:
Koncepcia Aegon Slovensko v oblasti prevencie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba