Cesta:

Interný audítor

Aegon Slovensko

Bratislava

Stav : OPEN

  • Referencia : 201803
  • Dátum ukončenia : sobota, 31. marca 2018

Informácie o spoločnosti

AEGON Slovensko patrí do koncernu AEGON, jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá poskytuje produkty životného poistenia, poistenia majetku a dôchodkového zabezpečenia už viac ako 170 rokov. Koncern AEGON má sídlo v holandskom Haagu a zamestnáva viac ako 29 000 pracovníkov vo vyše 20 krajinách sveta.

Detail ponuky

Place of work: Generálne riaditeľstvo, Slávičie údolie 106, Bratislava

Salary (gross): upon agreement 

Start Day: upon agreement 

Contract type: full-time 

Job description, responsibilities and duties:
• Delivery of internal audit plan, meeting the standards as set by the audit methodology and aligned with a comprehensive risk assessment,
• Controls identification, design evaluation and effectiveness testing, in line with audit methodology,
• Identification of opportunities to improve efficiency of processes,
• Reporting of audit findings and regular follow-up of action plans,
• Helping the most important projects in AEGON SK with project assurance and advisory,
• Active cooperation with 2nd line of defence (risk & compliance function),

Employee perks, benefits:
presented within job interviews

Candidates with education suit the position
University education (Master's degree)

Language skills
English - Upper intermediate (B2)

Driving licence
B

Number of years of experience
2

Personality requirements and skills
• At least 2 year experience in internal audit/external audit (Big4) area, experience in insurance/finance field

Personality requirements and skills:
• Strong communication skills, both verbal and written, presentation of conclusions and recommendations,
• Punctuality, flexibility, focus on detail, meeting the deadlines,
• Ability to establish and maintain effective working relationships with both internal and external clients,
• Good organizational skills,

Informácie o výberovom konaní:

V prípade Vášho záujmu o túto pozíciu nám pošlite prosím svoj profesijný životopis. Svoje životopisy posielajte mailom na adresu job@aegon.sk. Životopis z dôvodu ochrany osobných údajov vkladajte bez Vašej fotografie. Telefonicky budeme pozývať uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti AEGON.

Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že Vaše osobné údaje, vrátane údajov obsiahnutých v zaslanom životopise, ktoré ste nám poskytli, budú spracúvané prevádzkovateľom, spoločnosťou AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 979 356, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3810/B účelom výberového konania na konkrétnu pozíciu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa nikomu nesprístupňujú, neposkytujú ani nezverejňujú, a nie sú ani predmetom cezhraničného prenosu. Po ukončení výberového konania budú osobné údaje zlikvidované. Poučujeme Vás, že máte práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba