Cesta:

AEGON Životná poisťovňa dosiahla v uplynulom roku najvyšší zisk od svojho príchodu na slovenský poistný trh v roku 2003

štvrtok, 12. apríla 2018

V roku 2017 vzrástol zisk spoločnosti pred zdanením takmer o 50 % na 6,05 mil. eur (v roku 2016 na úrovni 4,04 mil. eur)

• Spoločnosť dosiahla rast hrubého predpísaného poistného o viac ako 4 % na hodnotu 48,69 mil. eur (v roku 2016 na úrovni 46,60 mil. eur)

• Vynikajúce hospodárske výsledky reflektujú inovácie v produktovom portfóliu a rozvoj v oblasti digitalizácie služieb

Rok 2017 bol pre spoločnosť AEGON Životná poisťovňa, a.s., mimoriadne úspešný. Spoločnosti sa podarilo takmer o polovicu zvýšiť svoj hospodársky výsledok, ktorý prekročil hranicu 6 miliónov eur. Poisťovňa Aegon posilnila svoju pozíciu na domácom poistnom trhu i rastom v počte zmlúv životného poistenia, pričom ku koncu roka evidovala viac ako 95-tisíc uzatvorených zmlúv.

Dana Macková, členka predstavenstva a finančná riaditeľka spoločnosti, zhodnotila hospodárenie v uplynulom roku: „V roku 2017 dosiahla AEGON Životná poisťovňa, a.s. najvyšší zisk od vstupu na slovenský trh v roku 2003. Medziročne sme zaznamenali rast počtu klientov, hrubého predpísaného poistného i vlastného imania. Pre našu poisťovňu je však rovnako podstatné i nesklamať dôveru našich klientov a dodržať naše zmluvné záväzky. Počas uplynulého roka sme klientom životnej poisťovne vyplatili viac ako 4,6 mil. eur v rámci 9 200 poistných udalostí."

Celková bilančná výška technických rezerv dosiahla 110,25 mil. EUR, čo predstavuje viac ako 16 % rast oproti minulému roku. Aktíva spoločnosti vzrástli o viac ako 14 % a dosiahli úroveň takmer 144 mil. EUR.

Priaznivé hospodárske výsledky reflektujú mieru inovácií, ktoré poisťovňa Aegon predstavila svojim klientom i obchodným partnerom počas uplynulého roka. V rámci produktového portfólia spoločnosť uviedla vynovené doplnkové poistenia pre prípad invalidity, viaceré bezplatné bonusové schémy pre existujúcich klientov či bezplatné navýšenie poistných súm pre ľudí so zdravým životným štýlom. Digitalizáciou služieb sa poisťovňa Aegon snaží docieliť, aby klientom a obchodným partnerom ponúkla vyšší používateľský komfort s väčšou efektivitou práce pri správe poistných služieb. V roku 2017 poisťovňa predstavila nové funkcionality v službe WebKlient – online portálu k správe poistnej zmluvy, možnosť online platby a aplikáciu s názvom Zmenový expert, určenú pre finančných agentov.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba