Cesta:

AEGON Životná poisťovňa pokračovala aj v roku 2016 v trende rastúceho zisku

streda, 12. apríla 2017

V roku 2016 vzrástol zisk spoločnosti pred zdanením o viac ako 74 % na 4,04 mil. EUR (v roku 2015 na úrovni 2,32 mil. EUR)

• Spoločnosť, ako jedna z mála poisťovní na našom trhu, dosiahla rast hrubého predpísaného poistného o viac ako 3 % na hodnotu 46,60 mil. EUR (v roku 2015 na úrovni 45,18 mil. EUR)

• Poisťovňa predstavila viaceré zmeny v produktovom portfóliu, predovšetkým v oblasti doplnkových poistení

AEGON Životná poisťovňa, a.s., v roku 2016 pokračovala v raste a posilňovaní svojej pozície na domácom poistnom trhu. Počet zmlúv životného poistenia opätovne rástol a priblížil sa k hranici 95 tisíc.

Dana Macková, členka predstavenstva a finančná riaditeľka spoločnosti, zhodnotila hospodárenie v uplynulom roku: „V roku 2016 dosiahla AEGON Životná poisťovňa jeden z najlepších hospodárskych výsledkov od vstupu na slovenský trh v roku 2003. Medziročne sme rástli v objeme nových poistných zmlúv, hrubého predpísaného poistného i vlastného imania. Hospodársky výsledok spoločnosti pred zdanením medziročne vzrástol až o 74 % a presiahol 4,04 mil. EUR."

Celková bilančná výška technických rezerv dosiahla 94,61 mil. EUR, čo predstavuje viac ako 17 % rast oproti minulému roku. Aktíva spoločnosti vzrástli o viac ako 15 % a dosiahli úroveň takmer 126 mil. EUR.

Za týmito pozitívnymi finančnými výsledkami je neustále zlepšovanie servisu pre klientov a obchodných partnerov, a tiež množstvo inovatívnych riešení v produktovom portfóliu. Aj v uplynulom roku priniesla AEGON Životná poisťovňa mnohé produktové inovácie v oblasti doplnkových poistení. Poisťovňa predstavila nový prístup k poisteniu závažných chorôb a ich následkov, zároveň ako prvá na Slovensku uviedla komerčné poistenie pre prípad neplodnosti. Spoločnosť ďalej predstavila nový motivačný program s názvom Aegon beneFIT, ktorého cieľom je ponúknuť bezplatné 20 % navýšenie poistného krytia vybraných doplnkových poistení pre osoby so zdravým a aktívnym životným štýlom. Pre existujúcich klientov poisťovňa pripravila v priebehu roka dve kampane, v rámci ktorých získali bezplatné či zvýšené poistné krytie voči sezónnym rizikám – v lete proti kliešťovej encefalitíde, v zime pre prípad hospitalizácie po autonehode.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba