Cesta:

Aegon sa dohodol na predaji svojich spoločností na Slovensku a v Čechách skupine NN Group

štvrtok, 16. augusta 2018

Na Slovensku NN kupuje Aegon Životnú poisťovňu a Aegon dôchodkovú správcovskú spoločnosť a v Českej republike životnú poisťovňu Aegon Pojišťovna. Celková hodnota transakcie je 155 miliónov EUR.

Transakcie je v súlade so strategickým cieľom koncernu Aegon optimalizovať portfólio a alokáciu kapitálu v rámci svojich obchodných aktivít. „Táto dohoda je ďalším krokom k racionalizácii našej geografickej stopy a sústredeniu zdrojov na kľúčové trhy," vyjadril sa Alex Wynaendts, generálny riaditeľ koncernu Aegon. Transakcia podlieha odsúhlaseniu regulátorov v oboch krajinách (na Slovensku vstúpi do platnosti po získaní všetkých potrebných predchádzajúcich súhlasov) a predpokladá sa, že celý proces bude ukončený na konci prvého kvartálu roku 2019.

Otázky a odpovede pre klientov Aegonu

Aký dopad bude mať táto zmena na existujúcich klientov spoločností Aegon?
Klientov nečakajú v najbližších mesiacoch žiadne zmeny. Počas nasledujúcich mesiacov zostane Aegon samostatnou spoločnosťou. Podmienky produktov a služieb sa nezmenia a naďalej ostávajú v platnosti. Všetky záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv budú samozrejme dodržané. K zmenám môže dôjsť v budúcnosti, o čom klientov budeme informovať s dostatočným predstihom. Napriek tomu, že zlúčenie spoločností je náročná zmena, našou prioritou je zrealizovať ju tak, aby klienti nepocítili žiaden negatívny dopad a profitovali zo zlúčenia dvoch silných spoločností.

Prinesie táto transakcia pre klientov nejaké výhody?
Klienti budú profitovať zo zázemia ešte silnejšej a väčšej spoločnosti. Na Slovensku budeme patriť do prvej trojky na trhu v tých segmentoch, v ktorých pôsobíme, a posilní sa pozícia trhovej jednotky v správe dôchodkov. Zlúčenie a zdieľanie know-how oboch spoločností nám umožní prinášať klientom atraktívnejšie ponuky, kvalitné a moderné služby vďaka využitiu toho najlepšieho z oboch firiem.

S kým môže klient riešiť servis zmluvy?
V nasledujúcich mesiacoch bude Aegon i naďalej samostatnou spoločnosťou. Servis klientských zmlúv zostáva zatiaľ rovnaký ako doteraz. Klient môže navštíviť pobočku, kontaktovať Centrum služieb zákazníkom alebo finančného sprostredkovateľa tak, ako bol zvyknutý. O akejkoľvek dôležitej zmene týkajúcej sa servisu zmlúv budeme klienta včas informovať. Informácie k zmluvám uzatvoreným so spoločnosťami Aegon získajú klienti na telefónnom čísle: 0850 123 466 (v pracovné dni 07:30 - 17:30 h.) alebo na emailovej adrese aegon@aegon.sk.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba