Cesta:

  • AEGON výrazne inovoval ponuku online služieb. Klienti môžu z pohodlia domova požiadať o zmenu dôchodkových fondov či nahlásiť poistnú udalosť

AEGON výrazne inovoval ponuku online služieb. Klienti môžu z pohodlia domova požiadať o zmenu dôchodkových fondov či nahlásiť poistnú udalosť

pondelok, 11. júna 2018

Služba WebKlient ponúka komfortnú a plnohodnotnú správu osobného dôchodkového účtu v online prostredí. Klienti dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon môžu teraz meniť dôchodkové fondy v druhom pilieri už aj cez internet.

• Na hlásenie poistnej udalosti v životnom i neživotnom poistení je možné použiť nové online formuláre, dostupné aj prostredníctvom mobilných zariadení

Medzi dlhodobé strategické ciele spoločnosti Aegon patrí prevádzková efektivita. Digitalizácia služieb, ktoré spoločnosť poskytuje svojim klientom i obchodným partnerom, prináša vyšší komfort a väčšiu efektivitu pri správe osobných financií. Ako uvádza Boris Fošnár, riaditeľ pre vzťahy so zákazníkmi, „Spoločnosť Aegon má do budúcnosti ambíciu ponúkať klientom čo najviac služieb na digitálnej báze. Náš online portál WebKlient, pomocou ktorého môže klient pohodlne a efektívne spravovať svoje dôchodkové sporenie či poistné zmluvy, už dnes aktívne využíva viac ako 25 tisíc klientov. Verím, že počet používateľov bude rásť spolu s pridávaním nových funkcionalít. Tie častokrát vychádzajú priamo z požiadaviek a spätnej väzby samotných klientov."

Digitalizácia služieb v starobnom dôchodkovom sporení

Výber vhodného dôchodkového fondu či fondov je kľúčovým krokom, ktorým dokáže sporiteľ ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku. Drvivá väčšina sporiteľov zhodnocuje svoje úspory prostredníctvom garantovaného dôchodkového fondu. Ten však dlhoročne ponúka nižšiu výnosnosť, ako je tomu v prípade akciových či indexových negarantovaných fondov. O zmenu fondu je možné požiadať kedykoľvek a bezplatne. V dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s., teraz môžu túto zmenu sporitelia vykonať online – bez potreby osobnej návštevy zákazníckeho centra. AEGON, d.s.s., aktuálne zhodnocuje dôchodkové úspory pre viac ako 146 tisíc klientov.

Sporiteľ, ktorý sa zaregistruje do služby WebKlient, získa online prístup k správe osobného dôchodkového účtu. Medzi ponúkané online služby patrí možnosť zmeniť dôchodkový fond pre nové príspevky, možnosť zmeniť celkové rozdelenie majetku (presun úspor do vybraného fondu/fondov), požiadať o návrh dohody o platení dobrovoľných príspevkov či upraviť 50 % zníženie minimálneho percentuálneho pomeru hodnoty majetku do garantovaného fondu, ktoré prikazuje zákon pre ľudí v preddôchodkovom veku.
Dnes si už každý klient môže pomocou jednoduchého a prehľadného online formulára sám stanoviť pomer sporenia v jednotlivých fondoch, pričom ich percentuálny súčet nesmie presiahnuť 100 %. Túto zmenu môže klient vykonať priamo z pohodlia svojho domova. Pri akomkoľvek type zmenovej operácie dostane klient emailom kópiu žiadosti na evidovanú emailovú adresu. Žiadosť bude spracovaná do 5 dní.

Online hlásenie poistných udalostí

Poisťovňa Aegon klientom prináša i ďalšiu inováciu z oblasti digitalizácie služieb – online hlásenie poistných udalostí v životnom i neživotnom poistení. Pri produktoch životného poistenia je možné využiť online formulár na hlásenie poistných udalostí týkajúcich sa choroby a úrazu. Pri produkte DOM KOMPLET (poistenie bývania) je možné využiť online formulár na hlásenie poistenia majetku, úrazu i zodpovednosti. Oba formuláre sú k dispozícii v responzívnom dizajne, čo znamená, že klient ich môže pohodlne vyplniť i na svojom tablete alebo smartfóne. Online formulár je jednoduchý a prehľadný, jednotlivé polia ponúkajú preddefinované vzory povinných údajov alebo informačné vysvetlivky. Nový formulár umožní zaslať prílohy v podobe scanov lekárskych správ či fotiek až do objemu 20 MB. Klienti môžu využiť možnosť zaslať kópiu hlásenia na svoju emailovú adresu, čím budú mať vlastnú archívnu kópiu hlásenia. Po úspešnom vyplnení a odoslaní poistného hlásenia sa klientom zobrazí potvrdzujúca stránka.

Všetky poskytované online služby sú dostupné priamo z domovskej stránky spoločnosti Aegon alebo prostredníctvom skráteného odkazu www.aegon.sk/online-sluzby.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba