Cesta:

Klienti s poistením bývania DOM KOMPLET môžu poistné udalosti nahlasovať už aj online

utorok, 12. decembra 2017

Online hlásenie poistnej udalosti je možné použiť pre všetky typy hlásení v produkte DOM KOMPLET – poistenie majetku, úrazu a zodpovednosti

Poisťovňa Aegon pripravila pre svojich klientov nový online formulár k hláseniu poistných udalostí v rámci poistenia bývania. Online hlásenie poistnej udalosti je možné použiť pre všetky tri typy hlásení v produkte DOM KOMPLET, a to poistenie majetku, úrazu a zodpovednosti. Každý typ poistnej udalosti má vlastný formulár, všetky formuláre sú dostupné na webovej stránke aegon.sk v sekcii Zákaznícky servis.

Výhody online hlásenia poistnej udalosti sú predovšetkým v ľahkej a pohodlnej dostupnosti a časovej úspore, ktorú ponúka. Klient môže formulár vyplniť z domu, bez potreby osobnej návštevy obchodnej kancelárie alebo stretnutia s finančným sprostredkovateľom. Formulár je k dispozícii v responzívnom dizajne, čo znamená, že klient ho môže pohodlne vyplniť i na svojom tablete alebo smartfóne. Online stránka je jednoduchá a prehľadná, jednotlivé polia navyše ponúkajú preddefinované vzory povinných údajov alebo doplňujúce vysvetlivky. Klienti môžu využiť funkciu automatického predvyplnenia zmluvných údajov po prvotnej identifikácii poistenej osoby. Horná navigačná lišta informuje klienta o postupe a jednotlivých krokoch celého procesu.

Pri hlásení poistných udalostí s poškodeným majetkom je veľmi dôležitá fotodokumentácia. Nový online formulár umožní klientom vložiť fotky či iné súbory až do objemu 20 MB, pričom jednotlivé prílohy sa zobrazujú v zmenšených náhľadoch s informáciou o veľkosti súboru. Praktickou súčasťou nového online hlásenia poistných udalostí je možnosť zaslať kópiu hlásenia na súkromný email. Po úspešnom vyplnení a odoslaní online poistného hlásenia sa klientom zobrazí potvrdzujúca stránka.

Poisťovňa Aegon sprístupnila online formulár k ohlasovaniu poistných udalostí v pilotnej prevádzke. Aegon má dlhodobú snahu ponúkať klientom digitálne riešenia, ktoré prispejú k jednoduchej komunikácii s poisťovňou.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba