Cesta:

Oznam o plánovanom zlúčení spoločností AEGON DSS a NN DSS

pondelok, 14. októbra 2019

V súvislosti s predajom spoločností Aegon medzinárodnej skupine NN Group sú plánované i zmeny súvisiace s dôchodkovým sporením v spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s.

Začiatkom januára 2019 oznámila skupina NN Group úspešné ukončenie akvizície spoločností Aegon na Slovensku. Významnú obchodnú transakciu schválil Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a rovnako i Národná banka Slovenska. Dôchodkové správcovské spoločnosti AEGON a NN v súčasnosti pripravujú fúziu a spoločnosť tak posilní svoje postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia. Nástupníckou spoločnosťou sa stane NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., do ktorej v budúcnosti prejde takmer 140 tisíc sporiteľov z Aegonu.

Prečo sa spájame
Vďaka možnosti zdieľať spoločné know-how či technologické platformy dokážeme v novej spoločnosti klientom priniesť kvalitnejšie a modernejšie služby. Vaše dôchodkové úspory budú naďalej v dobrých rukách a pod starostlivým dohľadom investičných odborníkov. Za značkou NN je spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou a viac ako 170 ročnou tradíciou v oblasti dôchodkového zabezpečenia a poistenia. Nová spoločnosť, ktorá vznikne po úspešnom dovŕšení integračného procesu, bude väčšia a silnejšia. NN DSS bude obsluhovať vyše 304-tisíc dôchodkových sporiteľov a jej zmyslom bude naďalej zaistiť vašu finančnú budúcnosť.

Najväčší výber dôchodkových fondov na trhu
V budúcnosti plánujeme sporiteľom ponúknuť najširšiu ponuku dôchodkových fondov na Slovensku. Jednotlivé fondy, v ktorých sporitelia zhodnocujú svoje dôchodkové úspory, sa budú líšiť investičnou stratégiou, mierou prijateľného investičného rizika a výškou potencionálneho výnosu. Ponuka fondov bude zahŕňať dlhopisové garantované fondy, určené pre konzervatívny typ sporiteľa, rovnako ako i akciové, indexové a zmiešané fondy, ktoré v posledných rokoch na trh priniesli zaujímavejšie zhodnotenie dôchodkových úspor.

Bezplatný online prístup k dôchodkovému účtu
Za kľúčový krok k vyššej spokojnosti našich klientov považujeme digitalizáciu služieb. Aj v NN budete môcť naďalej využívať váš online prístup k správe osobného dôchodkového účtu. Online konto ponúka jednoduchú a pohodlnú možnosť, ako kontrolovať svoje dôchodkové úspory a ich zhodnotenie v čase. Súčasťou služby bude naďalej online archív, ktorý obsahuje dôležité dokumenty k vašej zmluve, vzájomnú písomnú komunikáciu a ročné výpisy z osobného dôchodkového účtu.

Zmena platobných údajov pre dobrovoľné príspevky
Zlúčením spoločností AEGON DSS a NN DSS sa menia platobné údaje pre úhradu dobrovoľných príspevkov. Ak uhrádzate dobrovoľné príspevky individuálne, používajte, prosím, od 1. 11. 2019 tieto platobné údaje a nové číslo účtu v Slovenskej sporiteľni:
číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0055 2080 5454
variabilný symbol: XXXXXXXXXX (číslo zmluvy)

O všetkých zmenách vás budeme informovať listom
Viac informácií o zlúčení spoločností vám do 31. 10. 2019 radi poskytneme prostredníctvom Centra služieb zákazníkom 0850 123 446 v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 hod. Kontaktovať nás tiež môžete na emailovej adrese aegon@aegon.sk alebo cez kontaktný formulár na našej web stránke. V novembri vám bude zaslaný list s detailnými informáciami súvisiacimi s presunom vášho dôchodkového sporenia do NN DSS.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba