Cesta:

Poisťovňa Aegon ponúka svojim klientom bezplatne službu Diagnose.me – odborné konzultácie so špičkovými lekármi

pondelok, 23. januára 2017

Klienti poisťovne, ktorí uzatvoria stanovenú kombináciu doplnkových poistení, získajú bezplatne možnosť konzultovať svoje diagnózy s domácimi i zahraničnými lekármi.

• Klient môže požiadať lekára špecialistu o vypracovanie druhého odborného posudku, ktorý mu poslúži ako alternatívny pohľad na navrhovanú liečbu

Správne určenie diagnózy a návrhu liečby je najdôležitejším krokom v procese liečby pacienta, u ktorého došlo k závažnému ochoreniu alebo ťažkému úrazu. Slovenskí pacienti častokrát nemusia disponovať informáciami o všetkých dostupných možnostiach liečby, o nových spôsoboch operácií, rehabilitácií a podobne. Preto poisťovňa Aegon prináša vybraným klientom možnosť využiť medzinárodnú diagnostickú online službu Diagnose.me.


Ako služba Diagnose.me funguje

V prípade, ak už má klient diagnostikované ochorenie, napríklad žlčníkový kameň alebo poškodenie kĺbu, a má záujem skonzultovať svoj zdravotný stav so zahraničným lekárom, môže využiť službu Diagnose me. Na internetovej stránke www.diagnose.me si sám alebo za asistencie pracovníka vyberie zo zoznamu lekárov svojho špecialistu, ktorý sa venuje danej oblasti a pošle mu výsledky svojich vyšetrení (CT, MR, röntgen). Kompletnú dokumentáciu je možné zasielať v slovenskom jazyku, operátori služby zabezpečia jej preklad do príslušného jazyka. Následne dostane klient do 5 dní vypracovanú správu v slovenskom jazyku, ktorá obsahuje nálezy, zistenia a odporúčania liečby. Táto správa slúži ako druhý pohľad na už stanovenú diagnózu. Posudok môže potvrdiť navrhovanú liečbu, alebo naopak, predstaví nové možnosti a zistenia o ochorení, rovnako ho pacient môže prekonzultovať so svojím vlastným ošetrujúcim lekárom. Výnimočnosť služby spočíva v tom, že je možné vyhľadať lekára - špecialistu pre konkrétnu oblasť - zo zahraničia, napríklad zo Spojených štátov, Švajčiarska, Holandska, Nemecka či iných krajín. Službu môžu klienti využiť až dvakrát ročne a úplne zadarmo.

„Prostredníctvom životného poistenia a doplnkových poistení disponujú klienti Aegonu kvalitnou poistnou ochranou. Zároveň si však ľudsky uvedomujeme, že najmä v prípade závažných ochorení a zdravotných komplikácií chcú ľudia poznať viacero lekárskych názorov. Chcú sa poradiť o liečbe, získať čo najviac relevantných informácií. Práve preto im ponúkame bezplatný prístup k službe Diagnose.me, s pomocou ktorej môžu konzultovať svoje ochorenie so svetovými odborníkmi zo všetkých oblastí modernej medicíny", vysvetľuje Dana Macková, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon.

Klienti môžu službu využívať od 1. marca 2017.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba