Cesta:

Spravujte svoj dôchodkový účet online so službou WebKlient

utorok, 23. januára 2018

Stará forma online prístupu k dôchodkovému účtu bude od 30.3.2018 nahradená novou službou WebKlient. Zaregistrujte sa do služby WebKlient a vyhrajte 1 z 10 tabletov.

AEGON, d.s.s., a.s. oznamuje sporiteľom, že od januára 2018 poskytuje online prístup k osobným dôchodkovým účtom prostredníctvom služby Aegon WebKlient, ktorá nahrádza doterajší systém eODU. Prístupy do eODU zostávajú v platnosti ešte do 30.3.2018, potom budú deaktivované.

Služba Aegon WebKlient je bezplatná a poskytuje aktuálne informácie o dôchodkovom sporení, prehľad transakcií na osobnom dôchodkovom účte aj online archív dokumentácie a komunikácie, ktorý obsahuje i ročné výpisy. Zaregistrovať sa môžete na adrese webklient.aegon.sk/reg  pomocou registračných údajov, ktoré sme Vám zaslali spolu s ročným výpisom za rok 2017 alebo sa prihláste na stránke webklient.aegon.sk (ak ste už aktívnym používateľom služby Aegon WebKlient).

Ak by ste mali problém s registráciou alebo prihlásením, obráťte sa na Centrum služieb zákazníkom - 0850 1234 66, aegon@aegon.sk

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba