Cesta:

Výročné správy Nadácie Aegon ľuďom

Výročné správy prinášajú prehľad najdôležitejších udalostí a aktivít nadácie v danom roku. Rovnako nám záleží na transparentom zverejnení jej účtovnej závierky a účelu použitia jednotlivých finančných prostriedkov.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba