Cesta:

Dôchodkové fondy

Dôchodkové fondy dôchodkovej správcovskej spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s.

Hodnoty platné ku dňu štvrtok, 19. septembra 2019

NázovHodnota dôchodkovej jednotky v €Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde v €Denná zmenaVýkonnosť aktuálny rokVýkonnosť 1 rokVýkonnosť 3 rokyVýkonnosť 5 rokov
Dôchodkové fondy
SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. 0,044463618 877 215,74-0,029229% change-down1,29%1,40%0,52%0,86%
VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. 0,04855169 770 037,290,365899% change-up12,36%5,21%5,76%4,62%
INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s. 0,06818256 891 716,700,829624% change-up22,43%8,09%10,06%8,58%

S II. pilierom si sporíte na dôchodok na svojom vlastnom osobnom dôchodkovom účte. Vaše úspory sú na účte investované v niektorom z dôchodkových fondov. V Aegon DSS si môžete vybrať z troch dôchodkových fondov. Každý fond má vlastnú investičnú stratégiu.

Sporiť na dôchodok si môžete v jednom alebo v dvoch fondoch súčasne. Ak sa rozhodnete pre dva fondy, jedným z týchto fondov musí byť garantovaný dlhopisový fond SOLID. Pomer sporenia (teda %, v akom budete sporiť v jednotlivom fonde) záleží len od vás. Súčet však musí byť 100%.


 

10 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku zákon ochraňuje klientove úspory ich postupným presúvaním z negarantovaných fondov do dlhopisového garantovaného fondu. Úspory sa pred dôchodkovým vekom automaticky presúvajú do garantovaného fondu na základe minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom fonde, ktorý je stanovený zákonom. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že máte možnosť znížiť si tento minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde na základe Vášho oznámenia podľa par. 92 ods. 2 zákona doručeného do nášho sídla.

2. januára 2014 zanikol BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s..
Viac informácii o zániku a nástupníckom fonde VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.. sa dozviete tu. Historický vývoj dôchodkovej jednotky a hodnoty majetku vo fonde Balans si môžete pozrieť na stránke fondu BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f.

Uvádzané zhodnotenie dôchodkových fondov nezohľadňuje mieru inflácie. Infláciu zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na www.statistics.sk. Priemerná inflácia v jednotlivých predchádzajúcich rokoch: 2010: 1 %; 2011: 3,9 %; 2012: 3,6 %; 2013: 1,4 %; 2014: -0,1 %; 2015: -0,3 %; 2016: -0,5 %; 2017: 1,3 %; 2018: 2,5 %. 

Zákonné vyhlásenie
S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. 

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba