Cesta:

BALANS – zmiešaný negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s.

Tento fond zanikol 2. januára 2014. Nástupníckym fondom sa stal fond VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.. Viac informácii nájdete v sekcii Starobné dôchodkové sporenie - Infomácia o zlúčení dôchodkových fondov.

Hodnoty platné ku dňu
štvrtok, 16. januára 2014

Investičný profil

Zmiešaný dôchodkový fond  je fond s predpokladom vyššieho zisku určený pre sporiteľov, ktorí sú ochotní znášať mierne vyššie riziko.

(Názov fondu do 31.3.2012: BALANS - vyvážený dôchodkový fond, Aegon, d.s.s., a.s.)
(Názov fondu do 01.02.2013: BALANS - zmiešaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s.)

Hodnota dôchodkovej jednotky v €

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba