Cesta:

Investičný tachometer

Máte svoje úspory v správnom dôchodkovom fonde? Vyplňte jednoduchý investičný dotazník a zistite, ktorý fond je pre vás najvhodnejší.

V akom fonde máte svoje úspory?

V apríli 2013 sa mnohým klientom automaticky presunuli ich úspory do garantovaného dôchodkového fondu. Táto zmena bola na základe úpravy zákona a týkala sa klientov, ktorí mali iný ako garantovaný dôchodkový fond a do konca marca 2013 neposlali potvrdenú návratku.

To v akom fonde máte svoje úspory zistíte:
- na ročnom výpise starobného dôchodkového sporenia, ktorý sme vám zasielali;
- na osobnom dôchodkovom účte alebo
- telefonicky na našom centre služieb zákazníkom.

Sporiteľom ponúkame tri dôchodkové fondy. Tie sa odlišujú investičnou stratégiou a rizikovosťou:
SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.
VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.
INDEX – indexový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

 

Vyplňte krátky investičný dotazník a zistite, ako investovať vaše úspory v starobnom dôchodkovom sporení.

 

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba