Cesta:

SOLID - dlhopisový garantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Hodnoty platné ku dňu
utorok, 16. júla 2019

Investičný profil

Dlhopisový dôchodkový fond je určený pre sporiteľov, ktorí uprednostnia „istejší" nižší predpokladaný zisk, dosiahnutý pri menšom riziku straty.

(Názov fondu do 31.3.2012: SOLID - konzervatívny dôchodkový fond, Aegon, d.s.s., a.s.)
(Názov fondu do 01.02.2013: SOLID - dlhopisový d.f., Aegon, d.s.s., a.s.)

Hodnota dôchodkovej jednotky v €

Hodnoty v grafoch sa menia iba počas pracovných dní. V prípade, že chcete v grafoch zobraziť Hodnotu dôch. jednotky alebo Čistú hodnotu majetku ku dňu, ktorý nebol pracovným dňom, zvoľte aj dátum predchádzajúceho pracovného dňa. Následne sa vám zobrazia rovnaké hodnoty pre nasledujúci (nepracovný) deň.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba