Cesta:

Zmeňte si svoj dôchodkový fond online

Online služba WebKlient ponúka digitálnu správu vášho osobného dôchodkového účtu. Stačí sa zaregistrovať a okamžite môžete z pohodlia domova začať využívať všetky výhody, ktoré vám online účet ponúka.

Zaregistrovaním sa do služby WebKlient môžete využiť tieto služby, ktoré sa priamo viažu k sporeniu v dôchodkových fondoch:

• možnosť zmeniť dôchodkový fond pre nové príspevky
• možnosť zmeniť celkové rozdelenie majetku (presun úspor do vybraného fondu/fondov)
• možnosť požiadať o návrh dohody o platení dobrovoľných príspevkov
• možnosť upraviť 50 % zníženie minimálneho percentuálneho pomeru hodnoty majetku do garantovaného fondu, ktoré prikazuje zákon pre ľudí v preddôchodkovom veku.

Dnes si už každý sporiteľ môže pomocou jednoduchého a prehľadného online formulára sám stanoviť pomer sporenia v jednotlivých fondoch, pričom ich percentuálny súčet nesmie presiahnuť 100 %.

Túto zmenu môžete vykonať priamo z pohodlia svojho domova. Pri týchto typoch zmenových operácií dostanete emailom kópiu žiadosti na evidovanú emailovú adresu. Žiadosť bude spracovaná do 5 dní.

Služba WebKlient pri správe osobného dôchodkového účtu navyše ponúka:

• vždy aktuálny prehľad povinných a dobrovoľných príspevkov
• digitálny archív vzájomnej komunikácie a ročných výpisov
• zoznam vašich dôchodkových fondov, ich hodnotu a pomer sporenia
• históriu finančných transakcií a hodnotu dôchodkového účtu
• možnosť aktivácie SMS/emailových notifikácií

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba