Cesta:

Elektronický výpis zo starobného dôchodkového sporenia

Zriaďte si elektronické doručovanie výpisov z vášho starobného dôchodkového sporenia v DSS. Je to jednoduché, šetrí to váš čas a aj životné prostredie.

                                                            elektronický výpis

V Aegone pristupujeme k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju s veľkou dôležitosťou. Prispieť k ochrane životného prostredia chceme aj cestou nahradenia papierovej komunikácie za elektronickú. Zapojili sme sa preto do projektu Zelená pošta a ako prvá dôchodková správcovská spoločnosť0 umožňujeme našim klientom (sporiteľom2 v 2. pilieri) využívať elektronický výpis z účtu starobného dôchodkového sporenia práve cez Zelenú poštu.                     

Čo je Zelená pošta?

Zelená pošta je portál, cez ktorý môžete prijímať elektronické dokumenty ako výpisy či faktúry od viacerých odosielateľov. Okrem výpisov z našej spoločnosti vám tam môžu chodiť elektronické faktúry od vášho dodávateľa elektriny, internetu, televízie, mobilného operátora atď. Všety funkcie sú pre zákazníkov kopletne bezplatné. Viac informácii nájdete na www.zelenaposta.sk.                                      

Ako funguje Zelená pošta v Aegon DSS?

 • V prípade ak máte záujem o zriadenie elektronického doručovania výpisov, kontaktujte nás telefonicky na Centre služieb zákazníkom na 0850 123 466, kde zabezpečíme, aby Vám boli zaslané registračné kódy UID a PIN.
 • Pomocou týchto kódov sa môžete zaregistrovať na portáli Zelenej pošty na stránke www.zelenaposta.sk. Po úspešnej registrácii vám výpisy starobného dôchodkového sporenia začneme zasielať na elektronický portál, kde budú výpisy bezpečne uložené a prístupné iba vám, a to kedykoľvek.
 • Papierové výpisy z účtu vám od momentu registrácie nebudeme ďalej zasielať. Nemusíte nás pritom informovať o tom, že ste sa registrovali, túto informáciu sa dozvieme automaticky zo Zelenej pošty.

Najčastejšie otázky a odpovede

Chcem dostávať elektronické výpisy, aké výhody má Zelená pošta?

Využívaním služby Zelená pošta vám budeme zasielať ročný výpis z vášho dôchodkového účtu elektronicky do vášho osobného konta1 na www.zelenaposta.sk. Výpis vám bude teda doručený takmer okamžite po odoslaní výpisu. Výpisy z účtu budete mať pritom všetky na jednom mieste a prístup do vášho konta bude chránený heslom, ktorý si sami určíte. Za elektronický výpis a službu neplatíte, je pre vás úplne zdarma. Zelenú poštu využíva viacero spoločností, ak využívate ich služby (napr. mobilní operátori, elektrárne a pod.) môžete mať všetky výpisy, faktúry od viacerých dodávateľov na jednom mieste.

Stratil som registračné kódy do služby Zelená pošta. Čo mám robiť?

Kontaktujte nás telefonicky na Centre služieb zákazníkom na 0850 123 466, kde zabezpečíme, aby Vám boli zaslané nové registračné kódy.

Nestihol som sa registrovať do konca marca 2014 a moje registračné kódy už nie sú funkčné.

Kontaktujte nás telefonicky na Centre služieb zákazníkom na 0850 123 466, kde zabezpečíme, aby Vám boli zaslané nové registračné kódy.

Je služba skutočne bezplatná?

Áno, za využívanie služby Zelená pošta a za zasielanie elektronických výpisov neplatíte žiadne poplatky.

Ak budem chcieť v budúcnosti opäť dostávať papierové výpisy z účtu, čo bude potrebné urobiť?

Zmenu môžete urobiť v nastaveniach vášho konta Zelenej pošty, v menu – Odosielatelia – Upraviť – Deaktivovať elektronické doručovania.

Bude mi do Zelenej pošty zasielaná všetka korešpondencia z Aegonu?

V súčasnosti sa zapojila do projektu Zelenej pošty len spoločnosť Aegon DSS. Klientom, ktorí si u nás sporia v 2. pilieri a rozhodnú sa pre Zelenú poštu, budeme zasielať ročné výpisy z účtu elektronicky, pričom prvý elektronický výpis bude doručený v januári 2015. Postupne pracujeme na tom, aby boli doručované aj ďalšie dokumenty a korešpondencia z Aegon životnej a neživotnej poisťovne, o čom budeme našich klientov včas informovať.

Ako sa dozviem, že ste mi zaslali elektronický výpis z účtu?

Vždy, keď vám bude doručený dokument do vášho konta, Zelená pošta zašle notifikačný email na vami zadanú emailovú adresu, ktorým vás bude informovať o novom doručenom dokumente, ktorý bude zároveň súčasťou notifikačného mailu.

 
  1. <p>Je akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to riadenie investícií v dôchodkových fondoch, administrácia, propagácia a reklama, na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.</p>
  2. <p>Interný účet vedený poisťovňou určený na evidenciu poistného, výnosov, poplatkov a pôžičiek pre danú poistnú zmluvu.</p>
  3. <p>Je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS, fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila DSS, poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba