Cesta:

DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím.

Jedinečný balík poistení, ktorým zabezpečíte svoj majetok.

poistenie DOM KOMPLET

Získajte akciovú zľavu až do výšky 40 %!

40 % akciovú výšku zľavy je možné získať veľmi jednoducho. Stačí, že si v produkte DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím (ďalej len "DOM KOMPLET"), poistíte svoju nehnuteľnosť spolu s domácnosťou, poistné budete platiť ročne a výška vašej spoluúčasti bude 100 Eur.

Čo obsahuje balík poistení DOM KOMPLET:

Poistenie domu alebo bytuVoliteľné

Váš dom alebo byt vám poistíme proti nebezpečenstvám a ohrozeniam. Poistenie kryje napríklad: živelné pohromy, škody spôsobené požiarom a vodou, atmosférické zrážky či vlámanie a lúpež.
+ poistenie vedľajších budov a drobných stavieb do výšky celkovej poistnej sumy - ZDARMA (napr. pivnica, balkón, terasa, plot)

Poistenie domácnosti

Voliteľné

O veci, ktoré máte doma, sa báť nemusíte. S poistením DOM KOMPLET ich máte poistené! Poistenie kryje: elektroniku, cennosti a peniaze, nábytok a oblečenie, veci v nebytových priestoroch (napr. bicykel, kosačku).
+ poistenie straty a odcudzenia dokladov kdekoľvek v EÚ až do výšky
40 € - ZDARMA
+ predĺženie záruky na vaše spotrebiče na 4 roky - ZDARMA
+ neobmedzené limity na elektroniku
+ krytie aj skratu elektromotora

Úrazové poistenie pre všetkých v domácnostiVoliteľné

Pocit istoty pre všetkých členov vašej domácnosti len za 10 € ročne! Poistenie kryje: zlomeniny a prasknutia kostí v dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu, smrť v dôsledku úrazu.
+ možnosť navýšiť poistné krytie na trojnásobok za 30 € ročne pre všetkých členov domácnosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnostiVoliteľné

Ak vy alebo vaši blízki spôsobíte škodu, my ju za vás uhradíme až do výšky 100 000 €. Poistenie kryje: škody na zdraví a na majetku, škody spôsobené domácimi zvieratami, škody súvisiace s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. pád škridly).

Asistenčné služby (nonstop)Zadarmo

Bezplatná služba v prípade havarijného stavu 24 hodín denne. Zabezpečíme vám: zorganizovanie pomoci, odstránenie príčin havárie a nepríjemností (zabuchnuté dvere), preplatenie nákladov do výšky 100 €.

Pripoistenie sklaVoliteľné

Lom skla - kryje rozbitie či prasknutie skiel okien, dverí, balkónov a lodžií.
Poistenie skla v domácnosti - kryje rozbitie nábytkového skla, akvária nad 50 l, sklokeramickej varnej dosky, zrkadla a ďalšie.

Ďalšie výhody poistenia DOM KOMPLET

  • Ak sa vám poškodí váš majetok, umožníme vám kúpiť si nový.

Pri zničení a znehodnotení domu alebo bytu vám vyplatíme poistné plnenie v takej výške, ktorá pokryje náklady spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti. Pri poistení vecí a spotrebičov v domácnosti vám takisto vyplatíme sumu, za ktorú si budete môcť zaobstarať nové veci. 

  • Poistenie vedľajších budov a drobných stavieb na mieste poistenia

Ak si poistíte dom alebo byt, my vám automaticky poistíme všetky vedľajšie budovy a drobné stavby na pozemku. Získate tak poistenie garáže, oplotenia, chodníkov či bazéna. Garáž vám poistíme, aj keď sa nachádza na inej adrese, ako je adresa hlavnej nehnuteľnosti.

  • Predĺženie záruky na vaše spotrebiče až na 4 roky

Náklady na opravu spotrebičov vo vašej domácnosti vám v neobmedzenej výške uhradíme aj 2 roky po zákonnej záručnej dobe. Zadarmo si tak predĺžite záruku na opravu vybraných spotrebičov vo vašej domácnosti. Ak nie je možné spotrebič opraviť, vyplatíme vám jeho aktuálnu cenu.

  • Poistenie straty alebo odcudzenia dokladov

K poisteniu domácnosti vám bezplatne poistíme aj vaše doklady. V prípade odcudzenia, zničenia či straty dokladov vám uhradíme náklady spojené s ich opätovným vyhotovením až do výšky 40 € kdekoľvek v EÚ.

  • Výhodné voliteľné úrazové poistenie pre všetkých členov domácnosti

Za 10 € na rok automaticky poistíme všetkých vašich blízkych. Deti, rodičia, starí rodičia, ale aj iné osoby, ktoré s vami žijú v domácnosti, budú poistené pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu, trvalých následkov úrazu a zlomenín alebo prasknutia kostí.

  • Voliteľné poistenie zodpovednosti za škodu za bezkonkurenčnú cenu

Poistíme vás len za 9 € ročne, a ak náhodou spôsobíte niekomu škodu kdekoľvek na území EÚ, uhradíme všetky náklady až do výšky 30 000 €. V poistení zodpovednosti sú zahrnuté aj všetky škody súvisiace s vlastníctvom vašej nehnuteľnosti, ako napríklad pád škridly či vytopenie susedov.

  • Asistenčné služby

V havarijných prípadoch sme nonstop pripravení poskytnúť vám okamžitú pomoc a preplatenie škody. V núdzových situáciách, ako napríklad „zabuchnutie“ vchodových dverí či prasknutie vodovodného potrubia, zorganizuje naša asistenčná služba príjazd odborníka a uhradí náklady na prácu spojené s odstránením poruchy až do výšky 100 €.

  • Zľavy až do výšky 40 %

Ak si zvolíte DOM KOMPLET, čakajú vás zaujímavé zľavy. Zľavu vo výške 40 % získate, ak si v produkte DOM KOMPLET poistíte svoju nehnuteľnosť spolu s domácnosťou, poistné budete platiť ročne a výška vašej spoluúčasti bude 100 Eur.

Informácie o spoločnosti

Poistenie majetku poskytuje spoločnosť AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Informácie o spoločnosti:
AEGON Hungary Closed Company Ltd., so sídlom 1091 Budapešť, IX. Üllői út 1, Maďarsko, IČO: 01-10-041365, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde ako registrovom súde spoločnosti, konajúca prostredníctvom svojej pobočky

AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slávičie údolie 106,811 02 Bratislava, IČO: 36 868 396, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1857/B

Slovník pojmov

Ak ste si nie istý, čo ktorý pojem alebo slovné spojenie presne označuje, pomôže vám slovník poistných pojmov. 

 

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba