Cesta:

Riziká, pred ktorými vás ochránime

DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím, vás ochráni pred prírodnými živlami a rôznymi rizikami. S jedným produktom tak získate komplexnú ochranu pre váš dom, byt či domácnosť.

požiar POŽIAR V prípade požiaru sme tu okamžite pre vás. Preplatíme škody na majetku, ktoré vám oheň spôsobil. Kryté sú aj veci poškodené dymom či sadzami.
výbuch VÝBUCH Naše poistenie vás ochráni pred následkami výbuchu plynu, kotla, výbušniny či iných explozívnych zariadení.
 blesk  BLESK Kryjeme škody spôsobené priamym aj nepriamym úderom blesku. Pred jeho následkami vás ochránime až do vzdialenosti 1 km od miesta úderu.
 víchrica  VÍCHRICA Ak rýchlosť vetra presiahne 60 km/h, s nami ostávate v bezpečí. Ochránime vás aj pred sprievodným dažďom a silnými zrážkami.
 povodeň POVODEŇ
V posledných rokoch jedno z najakútnejších rizík. Poistíme vás pred vodou, ktorá sa vyliala z potokov, riek či vodných nádrží.
 záplava  ZÁPLAVA Voda , ktorá môže poškodiť váš majetok, nemusí prísť vždy od rieky. Stačí pár daždivých dní, pri ktorých nestíha odtekať kanalizácia a opäť v tom plávate. Naše poistenie kryje i tieto riziká.
 atmosferické zrážky ATMOSFÉRICKÉ ZRÁŽKY
Obyčajný lejak, sneh a ľad. Nepôsobia hrozivo, ale môžu napáchať nepríjemné škody. My sa však o ne postaráme.
 tiaž snehu  TIAŽ SNEHU
Počas dlhej a silnej zimy ostáva vaša strecha v bezpečí. Vás domov ochránime aj pred prípadným zosuvom snehu zo strechy.
 lavína  LAVÍNA
Ak vlastníte nehnuteľnosť v blízkosti horských svahov, určite oceníte našu ochranu pred zosuvom snehu alebo ľadu.
 krupobitie  KRUPOBITIE Uhradíme poškodenie strechy spôsobené krupobitím alebo krúpami. Takisto kryjeme i prípadné poškodenie majetku zrážkovou vodu, ktorá prenikne cez poškodenú strechu.
 zemetrasenie  ZEMETRASENIE
Škody spôsobené zemetrasením plníme už od 5. stupňa medzinárodnej stupnice EMS-98. Chránime váš domov i zariadenie, ktoré sa v ňom nachádza.
 zosuv pôdy  ZOSUV PÔDY
Neočakávaný zosuv podpovrchovej vrstvy zeme. Pred takouto silou potrebujete i silnú ochranu.
 zemina  ZRÚTENIE KAMEŇOV A ZEMINY
Kryjeme škody, ktoré na vašom majetku spôsobia rútiace sa kamene alebo zemina.
 pokles pôdy  POKLES PÔDY
Vaše bývanie ochránime, ak dôjde k prepadu zeme, na ktorej stojí vaša nehnuteľnosť.
 náraz vozidla NÁRAZ NEZNÁMEHO VOZIDLA
Uhradíme škody na vašom majetku, ktoré spôsobí náraz cudzieho vozidla alebo prepravovaný náklad.
 pád predmetov PÁD CUDZÍCH PREDMETOV
Postaráme sa čokoľvek, čo padne zvonka na váš dom a spôsobí vám škodu. Je nám jedno, či je to strom alebo vesmírne teleso.
 vlámanie  VLÁMANIE
S nami sa už zlodejov báť nemusíte. Poskytujeme ochranu na kompletné vybavenie vašej domácnosti, o ktoré vás zlodej môže pripraviť.
 lúpež  LÚPEŽ Ak vás prepadnú a okradnú na ulici, sme tí, ktorí vám najlepšie pomôžu s náhradou škody.
 vandalizmus  VANDALIZMUS Postaráme sa o neporiadok, ktorí u vás doma zanechali zlodeji .
 škoda voda ŠKODA SPÔSOBENÁ VODOU
Vytopenie práčkou, havária na potrubí , zlé tesnenie, nedotiahnuté vodovodné kohútiky. Obvyklý problém, s ktorým vám hravo pomôžeme.
 prepätie
PREPÄTIE
Pred prepätím ochránime všetko, čo je súčasťou vašej domácnosti a je pripojené do elektrickej siete.
 skrat
SKRAT ELEKTROMOTORA
Vaše elektrospotrebiče sú s nami v bezpečí i pred skratom. Ak nemajú viac ako 10 rokov a ich hodnota prevyšuje 30 €, vzniknutú škodu preplatíme až dvakrát ročne.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba