Cesta:

Poistné podmienky

Poistné podmienky pre životné poistenia, neživotné poistenie a doplnkové poistenia.

Životné poistenie:

ŽIVOT KOMPLET, životné poistenie s investovaním do fondov 

BUDÚCNOSŤ KOMPLET, rizikové životné poistenie s voliteľným investovaním do fondov

ŠTART, detské životné poistenie s investovaním do fondov

Doplnkové poistenia

Iné

Prílohy


Neživotné poistenie


DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím

Všeobecné poistné podmienky pre neživotné poistenie
Osobitné poistné podmienky pre poistenie DOM KOMPLET
Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)
Predzmluvný informačný dokument

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba