Cesta:

Prečo sa poistiť v Aegone?

Uzatvorením životného poistenia ochránite nielen seba, ale aj svoju rodinu a blízkych.

Poisťovňa Aegon

 • flexibilné produkty, ktoré si zostavíte na mieru svojim požiadavkám a nárokom, ktoré sa budú prispôsobovať vašej životnej situácii
 • možnosť zmeny výšky poistného alebo poistných súm vo vašej životnej poistke
 • sami rozhodnete o dobe, výške a o spôsobe dlhodobého zhodnocovania vašich úspor
 • možnosť voľby a zmeny investičnej stratégie i viackrát do roka
 • možnosť kedykoľvek investovať a zhodnocovať voľné finančné prostriedky aj prostredníctvom mimoriadnych vkladov
 • jedna z najširších ponúk doplnkových poistení na trhu spolu s jedinečným prístupom v oblasti krytia závažných chorôb a následkov závažných chorôb
 • unikátne novinky v doplnkových poisteniach, ktoré kryjú špeciálne riziká ako napríklad neplodnosť, strata schopnosti viesť motorové vozidlo, úmrtie v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody a iné
 • navýšenie poistnej sumy zadarmo pre ľudí so zdravým životným štýlom v programe Aegon beneFIT
 • vytvorenie vlastného osobného konta, na ktoré sa bude pripisovať vaše poistné
 • možnosť mimoriadnych výberov z vášho osobného konta
 • možnosť poistenia viacerých osôb vo vybraných produktoch či uzavretie poistenia bez skúmania zdravotného stavu
 • prehľadnosť a transparentnosť poplatkov a rýchly a kvalitný obchodný servis

  poistna ochrana

  Prečo byť poistený

  Základným zmyslom životného poistenia je chrániť blízkych pre prípad neočakávanej tragickej udalosti. Zároveň si však môžete sporiť a zhodnocovať vaše nasporené peniaze.


  Ochráňte svojich blízkych pred neočakávanými udalosťami:
  - poistíte a zabezpečíte svoju rodinu v prípade choroby, úrazu, invalidity, hospitalizácie alebo úmrtia,
  - prostredníctvom pripoistení môžete zvýšiť svoju poistnú ochranu. Niektoré pripoistenia sú dokonca rozlíšené podľa toho, či ide o dieťa, ženu alebo muža, aby sme vás čo najlepšie chránili pred najčastejšími chorobami.

  Nasporte prostriedky pre vaše deti či blízkych.
  - ideálne na vytváranie štartovacieho kapitálu do života dieťaťa na štúdium, vlastné bývanie, cestovanie či samostatný život. Sami si naplánujete, kedy majú byť peniaze vášmu dieťaťu vyplatené. V prípade úmrtia preberieme na seba platenie poistného.
  - sami si naplánujete výplatu poistného plnenia (podľa vami zvolenej poistnej doby), v čase, keď to budete potrebovať vy, čím si zabezpečíte prostriedky na vaše osobné plány v jednotlivých etapách života.

  Ak sa spoľahnete na povinný dôchodkový systém, bude vám v starobe stačiť dôchodok vo výške približne polovice vášho súčasného príjmu?
  - Sporte si na lepší dôchodok a zabezpečte vašich blízkych v prípade nečakaných udalostí. Nebuďte závislý na štátom vyplácaných dávkach.

  Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

  Spätná väzba