Cesta:

Životné poistenie

Poistenia s možnosťou dlhodobo výhodného a profesionálneho spravovania investícií, ktoré sú pod stálym drobnohľadom profesionálov.

životné poistenie so sporením

ŽIVOT KOMPLET, životné poistenie s investovaním do fondov

Životné poistenie ŽIVOT KOMPLET je flexibilný produkt, ktorý v sebe spája široké možnosti poistnej ochrany a zhodnocovanie finančných prostriedkov.

Produkt vhodný pre:

 • individuálnych klientov, ktorí chcú sporiť a rozhodovať o zhodnocovaní svojich prostriedkov
 • živiteľov rodín, ktorým nie je ľahostajná vlastná finančná budúcnosť

Výhody produktu:

 • investovanie do renomovaných fondov alebo investičnej stratégie podľa vlastného výberu, v ktorej sa budú o vaše investície starať profesionáli
 • flexibilný produkt životného poistenia zameraný na zhodnocovanie kapitálu na dôchodok, cestovanie či iný účel
 • ochrana rodiny i seba pred následkami neočakávaných životných udalostí
 • zostavenie produktu na mieru tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám a nárokom, a prispôsobenie si poistnej ochrany podľa vlastných potrieb
 • vytvorenie osobného konta2:
 - mesačné pripisovanie výnosov
 - možnosť predčasne čerpať úspory
 - prehľadnosť poplatkov
 - ochrana vašich financií pred infláciou
 - zhodnotenie voľných finančných prostriedkov formou mimoriadneho vkladu
 - možnosť rozšíriť poistnú ochranu prostredníctvom širokej škály doplnkových poistení1
 - výplata prostriedkov vami určeným osobám bez dedičského konania

Dôchodok bez starostí

25-ročný Jakub si už splnil jeden zo dôchodok bez starostísvojich snov: oženil sa so svojou láskou Kristínou. S tým sú však spojené aj ďalšie sny: napríklad ten o spoločnom bývaní. Zatiaľ čo do svojho prvého veľkého sna investoval najmä svoje srdce, na ten druhý už potrebuje financie. Skôr ako sa stihne zorientovať, Kristína čaká dieťa. Po počiatočnej eufórii sa musí vrátiť na zem a rozmýšľať už nielen ako zodpovedný manžel, ale aj rodič. Kristína čoskoro odíde na materskú dovolenku a finančné zabezpečenie rodiny ostane predsa na ňom. Preto si zisťoval možnosti, ako rodinu čo najlepšie zabezpečiť v prípade, že by sa niečo prihodilo, a nakoniec sa rozhodol pre produkt ŽIVOT KOMPLET. Zaujala ho najmä veľmi príťažlivá cena poistného krytia, ktoré si vybral, a možnosť šetriť si a zhodnocovať svoje prostriedky. Stačí mu na to iba 33 € mesačne. Okrem poistenia na úmrtie s poistnou sumou3 10 000 € si zvolil aj doplnkové poistenie0 oslobodenia od platenia poistného pre prípad invalidity. V prípade, že ostane invalidný, bude za neho poisťovňa platiť celé poistné.
Keďže často športuje, zvolil si aj doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením. Pri akomkoľvek úraze s trvalým následkom mu môže byť vyplatených až 120 000 €. V prípade, že si úraz bude vyžadovať rekonvalescenciu, liečenie či zakúpenie potrebných zdravotníckych pomôcok, neovplyvní to jeho rodinný rozpočet a doplnkové poistenie mu nahradí jeho znížené príjmy v tomto období. Keď dovŕši 55 rokov, bude mu vyplatená nasporená suma spolu s výnosmi vo výške 10 500 €.
Jakubovi sa teda nakoniec podarilo zabezpečiť svoju finančnú budúcnosť a mohol sa sústrediť na to podstatné: ako byť dobrým manželom aj otcom. A ako si splniť svoje ďalšie sny. Napríklad ten o dvojičkách.
Tento príklad slúži len na ilustračné účely produktu ŽIVOT KOMPLET a údaje v ňom uvedené sú nezáväzné a nepredstavujú žiadne garancie alebo záruky zo strany poisťovne.

 
  1. <p>Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.</p>
  2. <p>Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.</p>
  3. <p>Interný účet vedený poisťovňou určený na evidenciu poistného, výnosov, poplatkov a pôžičiek pre danú poistnú zmluvu.</p>
  4. <p>Poistná suma je sumou dohodnutou v poistnej zmluve, do výšky ktorej poisťovňa poskytne poistné plnenie, resp. ktorá je základom pre výpočet poistného plnenia. Môže sa určiť pre jednu udalosť, pre udalosti v stanovenom období alebo ako maximálna suma na plnenia počas celého trvania poistenia.</p>

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba