Cesta:

Investičná kalkulačka

Správna voľba investičnej stratégie je v procese zhodnocovania vašich úspor kľúčová. Každý sporiteľ je však jedinečný, podobne ako naša ponuka finančných fondov v investičnom životnom poistení.

Opatrní klienti hľadajú a vyžadujú predovšetkým finančné záruky, tí smelší sa neboja investovať dynamicky, očakávajúc vyšší výnos. Pre správne investovanie si však každý klient sám musí zladiť výšku predpokladaných výnosov s prijateľným rizikom a likviditou jednotlivých finančných produktov. Aby sme vám toto rozhodovanie uľahčili, pripravili sme pre vás jednoduchú investičný kalkulačku, s ktorej pomocou odhalíte typ investovania, ktorý je vám blízky. Po vyplnení krátkeho online dotazníka aplikácia stanoví váš investičný profil, čím určí váš vzťah k výnosom a rizikám. Nakoniec si sami určíte optimálnu investičnú stratégiu, s pomocou ktorej môžete investovať finančné prostriedky v rámci investičného životného poistenia, alebo sa rozhodnete pre životné poistenie bez investičného rizika.

Na základe tohto investičného dotazníka sa podľa vami uvedených odpovedí dozviete váš typ investovania a k nemu určenú optimálnu investičnú stratégiu a finančné fondy, ktoré sú v ponuke od 01.11.2015.

K nasledujúcim otázkam vyberte jednu odpoveď, ktorá najviac vystihuje váš názor, alebo sa mu najviac približuje.


 

Ako si môžem overiť, ktorý finančný fond je pre mňa vhodný?

Investičnú stratégiu a výber finančného fondu pre naše produkty investičného životného poistenia si môžete určiť na základe výpočtu vášho aktuálneho investičného a rizikového profilu. Tento profil si môžete vypočítať jednoducho na základe zodpovedania jednoduchých otázok, a to online investičnou kalkulačkou, alebo vám ho rád a ochotne určí váš sprostredkovateľ poistenia. Podľa výsledného profilu si môžete vybrať vhodný finančný fond z našej ponuky. Vypočítať investičný profil odporúčame vždy pri uvažovanej zmene finančných fondov, resp. pred uzatvorením novej zmluvy životného poistenia so sporiacou zložkou.

Ako mám postupovať, ak chcem zmeniť finančné fondy?

Stačí nám doručiť vyplnenú a podpísanú žiadosť o zmenu v poistnej zmluve, ktorú nájdete v sekcii Tlačivá ku zmluvám,  v ktorej si určíte preferovaný fond alebo kombináciu finančných fondov na vašej poistnej zmluve životného poistenia, prípadne si určíte len investičnú stratégiu na nové platené poistné. Žiadosť bude spracovaná bez zbytočného odkladu a o vykonaní zmeny vám zašleme písomné potvrdenie. Pri zmene vášho životného poistenia vám rád a ochotne poradí aj váš sprostredkovateľ poistenia, s ktorým akúkoľvek zmenu môžete nielen konzultovať, ale i priamo písomne požiadať o jej vykonanie.

Je zmena finančných fondov v životnom poistení spoplatnená?

Zmeny finančných fondov na vašu žiadosť môžu byť spoplatnené, pričom podmienky sú stanovené vo vašej poistnej zmluve (zvyčajne prvá zmena finančného fondu v jednom roku je bez poplatku).

Ako si môžem skontrolovať aktuálnu investičnú stratégiu na svojej poistnej zmluve?

Denný prehľad finančných fondov a hodnotu podielovej jednotky vždy nájdete na našej webovej stránke. Stav vašej poistnej zmluvy môžete sledovať online prostredníctvom našej služby Aegon WebKlient . Služba je k dispozícii všetkým klientom úplne bezplatne. Aktuálne informácie o vašej poistnej zmluve získate aj telefonicky na našom Centre služieb zákazníkom na 0850 123 466. Raz ročne vám písomne zašleme výročný list, ktorým vám oznámime aktuálny stav vašej poistnej zmluvy.