Cesta:

Mimoriadna a bezplatná ochrana pre našich klientov. Špeciálne plnenie 5 000 eur v prípade kliešťovej encefalitídy

Nárok na bonusovú ochranu získajú všetci dlhoroční klienti poisťovne automaticky a zdarma. Mimoriadna ochrana je poďakovaním klientom za prejavenú dôveru pri uzatvorení zmluvy životného poistenia.


Vyššie riziko, vyššia ochrana

Blíži sa čas dovoleniek a školských prázdnin. Počas letných mesiacov trávia ľudia viac času v prírode, v parku a v záhrade. A práve vtedy sa zvyšuje riziko výskytu či uhryznutia kliešťom. Tento malý parazit môže spôsobiť závažné zdravotné ochorenia. Pre človeka sú nebezpečné tým, že infikované kliešte prenášajú lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu.

Kedy a kde sa kliešte vyskytujú najčastejšie

Kliešte sa v našich zemepisných šírkach vyskytujú často, v posledných rokoch sa navyše začali presúvať i do vyšších a chladnejších horských oblastí. Začínajú sa prebúdzať v marci, naplno začnú útočiť v apríli a aktívne sú až do októbra. Najväčší výskyt kliešťov je však práve v mesiacoch máj a jún.

Odborníci už dávno vyvrátili mýtus, že kliešť na vás môže spadnúť zo stromu. Kliešte rovnako obľubujú steblá tráv či vetvičky kríkov. K oblastiam s najväčším výskytom nakazených kliešťov patria okresy v Banskobystrickom kraji a Horné Považie.

Mimoriadna bezplatná ochrana - pomôžeme sumou 5 000 eur 

Poisťovňa Aegon dbá na kvalitnú starostlivosť o svojich klientov a vzhľadom k zvýšenému riziku uhryznutia kliešťom poskytuje svojim verným klientom i vyššiu ochranu. V prípade diagnostikovania kliešťovej encefalitídy vyplatí poisťovňa klientovi špeciálne jednorazové plnenie vo výške 5 000 eur. Táto mimoriadna ochrana platí od 01.05.2019 do 31.12.2019 a je nad rámec zmluvného poistného plnenia. Nárok na vernostný bonus získavajú automaticky a zdarma všetci klienti, ktorí uzavreli poistnú zmluvu najneskôr do konca roku 2018.

Viac informácií o mimoriadnej ochrane nájdete vo Verejnom prísľube.

Ako sa chrániť pred kliešťami 

• Používanie repelentov
• Svetlé oblečenie, ktoré pokrýva čo najväčšiu časť tela
• Vysoká obuv
• Prikrývka hlavy
• Vyhýbajte sa ležaniu v tráve
• Po návrate z prírody si skontrolujte telo
• Pravidelne kontrolujte srsť domácemu zvieraťu

Kam kliešte mieria najčastejšie

klieste

Ako vybrať kliešťa

1. Nepotierajte ho olejom, či masťou. Môže dôjsť k vyprázdneniu čriev kliešťa do rany, čím sa zvyšuje riziko nákazy ochoreniami prenášanými kliešťami.
2. Požite gumené rukavice a pinzetu (príp. iný na to určený nástroj z lekárne).
3. Uchyťte kliešťa čo najbližšie ku koži.
4. Jemným asi minútovým ťahaním (bez točenia) ho pomaličky vytiahnite.
5. Po vybratí kliešťa miesto dôsledne vydenzifikujte a pozorujte. Ak začervenanie nezmizne do niekoľkých dní, vyhľadajte lekársku pomoc.
6. Ak časť kliešťa ostane v ranke, navštívte svojho lekára.

Videopostup

Príznaky ochorení prenášaných kliešťami

 › Pri encefalitíde je čas od nákazy po objavenie sa prvých príznakov priemerne 7–14 dní, prvá fáza pripomína ľahkú chrípku, potom nastáva bezpríznaková fáza a čoskoro nastúpi vysoká horúčka, neznesiteľné migrény, vracanie a stuhnutie šije.

 › Pri lymskej borelióze po približne 3-32 dňoch od nákazy sa v mieste uhryznutia kliešťom objaví u 60-80% pacientov červená škvrna, ktorá sa postupne zväčšuje a bledne.

 › Pri meningitíde už v prvých hodinách nastupuje vysoká horúčka, zimnica, nevoľnosť, vracanie a bolesti hlavy. Postupne sa pridávajú svetloplachosť, stuhnutie šije, prvé poruchy vnímania a apatia. Môže dôjsť k upadnutiu do bezvedomia, prípadne k objaveniu krvných podliatin.

Ak zbadáte príznaky, nutne vyhľadajte lekára.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba