Cesta:

Detské životné poistenie

Každý rodič túži svoje dieťa čo najlepšie ochrániť. Poskytnúť mu bezpečný domov, pomôcť v čase choroby či nepriazne osudu. Takisto mu však záleží, aby dieťaťu dokázal pripraviť budúcnosť bez obáv, prekážok a s počiatočným kapitálom.

detské životné poistenie ŠTART

Detské životné poistenie s investovaním do fondov

Aj my v Aegone sme rodičmi, preto týmto túžbam veľmi dobre rozumieme. Ochrániť tých, na ktorých nám najviac záleží. Pre lepšiu budúcnosť všetkých detí predstavujeme nové detské životné poistenie ŠTART. Produkt, ktorý bol vytvorený na základe skutočných potrieb dnešných rodičov.

ŠTART symbolizuje štartovací balík do života každého dieťaťa. Produkt poskytuje dieťaťu poistnú ochranu a finančnú oporu počas celého dospievania. Od maličkého batoľaťa až po mladého človeka, ktorý sa chce postaviť na vlastné nohy. ŠTART navyše umožní rodičom vytvoriť základný kapitál do života svojho dieťaťa, ktorý možno použiť na štúdium, cestovanie či na vlastné bývanie.

detské životné poistenie ŠTART

Pre koho je ŠTART určený

• pre deti a mladistvých vo veku od 0 do 18 rokov
• pre rodičov, ktorým záleží na budúcnosti svojich potomkov
• pre ľudí a príbuzných, ktorí chcú ochrániť a zabezpečiť lepší život blízkemu dieťaťu. Poistnú zmluvu1 môže so súhlasom zákonného zástupcu uzavrieť aj osoba, ktorá nie je v priamo príbuzenskom vzťahu s dieťaťom (napr. starí rodičia, krstní rodičia). 

Aké výhody vám ŠTART prinesie:

Spoľahlivé a výhodné poistenie

 

 

 

poistná ochrana

 

 

základná poistná ochrana (dožitie sa dieťaťa / úmrtie dospelého)
doplnkové poistenie0 závažných chorôb, trvalých následkov, dennej dávky či hospitalizácie podľa vlastného výberu
možnosť poistenia dvoch dospelých osôb (tútorov) na rovnakej zmluve
poisťovňa automaticky preberie platbu poistného za základnú poistnú ochranu v prípade úmrtia jedného z tútorov
špeciálne detské zľavy na doplnkové úrazové poistenia až do výšky 55 %


Štartovací kapitál pre vaše dieťa

 

 

 

 štartovací kapitál       

 

ideálne pre tvorbu financií určených na štúdium, cestovanie či vlastné bývanie
výber bez poplatkov už po 36 mesiacov sporenia
sami rozhodujete, kedy a komu budú peniaze vyplatené
zhodnocovanie úspor pod drobnohľadom profesionálov
vlastná voľba investičnej stratégie
možnosť investovať v jednom z ôsmich finančných fondov
možnosť ľubovoľnej zmeny fondov a ich pomeru
možnosť mimoriadnych vkladov
ochrana pred infláciou

    Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne detského životného poistenia ŠTART, obráťte sa na svojho finančného sprostredkovateľa alebo nás kontaktujte prostredníctvom elektronického formulára a dohodnite si stretnutie.


    Dohodnúť stretnutie

    1. <p>Poistenie, ktoré nie je možné uzavrieť samostatne, ale iba k niektorému hlavnému poisteniu.</p>
    2. <p>Je dvojstranný právny úkon, ktorým sú dohodnuté podmienky poistenia, najmä povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a povinnosť poistníka platiť poistné za poistnú ochranu.</p>