Cesta:

Predstavujeme detské životné poistenie ŠTART

Aegon uvádza nový produkt detského životného poistenia s investovaním do fondov alebo s garantovaným zhodnotením. O výhodách poistenia so symbolickým názvom ŠTART sme sa rozprávali s manažérkou produktového oddelenia.

Prečo ste zvolili názov „ŠTART"? Čo a komu produkt ponúka?

"Názov ŠTART sme vybrali symbolicky. Mal by byť prvým - štartovacím finančným produktom dieťaťa. S jeho pomocou môžu rodičia svojim deťom pripraviť finančný kapitál do budúcnosti, určený na štúdium, osamostatnenie sa či na vlastné bývanie. Produkt poskytuje dieťaťu poistnú ochranu počas celého dospievania. Od maličkého batoľaťa až po mladého človeka, ktorý sa chce postaviť na vlastné nohy. Rodič, ktorému záleží na budúcnosti svojho dieťaťa, mu teraz môže naozaj veľmi konkrétne pripraviť lepší začiatok do jeho života."

ŠTART je predovšetkým poistný produkt. Akú ochranu zdravia dokáže dieťaťu zabezpečiť?

"ŠTART je variabilný produkt a veľmi ľahko si ho prispôsobíte svojim vlastným požiadavkám. Našou filozofiou je ponúkať transparentné poistenie. Všetky poplatky a tabuľky náhrad sú uvedené v poistných podmienkach a sú nemenné počas celej doby poistenia, čo na poistnom trhu nie je bežné. Okrem základného krytia (dožitie sa dieťaťa, úmrtie dospelého) ponúka širokú škálu doplnkových poistení, kde nechýba poistná ochrana proti závažným chorobám, trvalým následkom úrazu či v prípade hospitalizácie. Veľmi užitočné je aj doplnkové poistenie dennej dávky po úraze, ktoré pomôže rodičom v prípade dlhšej liečby dieťaťa. Vtedy, keď rodič nemôže chodiť do práce a vypadne jeden z príjmov v domácnosti. Poistenie kryje i bežné operácie, ktoré sa pri dospievaní môžu objaviť, napríklad operáciu mandlí či slepého čreva. Na úrazové poistenia poskytujeme teraz navyše špeciálne detské zľavy a to až do výšky 55 percent."

Môže byť poistený aj rodič dieťaťa?

"Jednou z výhod ŠTARTU je, že poskytuje spoľahlivé poistenie nielen pre dieťa, ale aj pre dve dospelé osoby – tzv. tútorov. Môžu to byť rodičia, starí rodičia alebo aj rodinní priatelia či známi. Tieto dve osoby sú takisto kryté. Ak by v prípade nepriaznivej životnej situácie jeden z tútorov vypadol, poisťovňa automaticky preberá na seba platenie poistného za hlavné krytie a dosporí tak poistenému dieťaťu."

Doteraz sme sa rozprávali len o ochrane zdravia. Čo ak chce rodič svojmu dieťaťu pripraviť do života nejaké financie?

"Veľkou výhodou tohto produktu je práve možnosť tvorby štartovacieho kapitálu pre dieťa. Vložené úspory sa pravidelne zhodnocujú, pričom investičnú stratégiu volí sám klient. Ten sa môže rozhodnúť pre garantované zhodnotenie vo výške 1,9 % p. a. alebo pre investovanie v jednom z ôsmich finančných fondov, kde môže byť zhodnotenie ešte vyššie. Peniaze, ktoré s poistením klient získa, môže vyberať už po 36 mesiacoch od podpisu zmluvy a to bez akéhokoľvek poplatku. Tieto financie je tak možné použiť na platbu za škôlku, štúdium v zahraničí, cestovanie alebo vlastné bývanie."

Poistenie býva finančne náročné. Na záver ostáva veľmi podstatná otázka – koľko to bude rodičov stáť?

"Detské životné poistenie ŠTART je možné získať už od 16 € mesačne. Toľko zhruba stojí jednu rodinu návšteva kina. S detským poistením však získate oveľa viac. Produkt navyše bude sprevádzať svojich klientov počas celého dospievania, vo forme rôznych darčekov pri každom významnom kroku, ktoré dieťa urobí na ceste do dospelosti."

Ďakujeme za rozhovor.

Viac informácií o detskom poistení ŠTART.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba