Cesta:

Poistenie majetku

Union poisťovňa sa dohodla na prevode portfólia neživotného poistenia (poistenie majetku) zo spoločnosti AEGON Hungary Closed Company Ltd. Prevod bol schválený regulačným orgánom a do Unionu sa presunie takmer 18 000 zmlúv.Predaj kmeňa neživotného poistenia Aegon je v súlade so strategickým cieľom poisťovne optimalizovať portfólio a alokovať kapitál v rámci svojich obchodných aktivít. V rámci tejto stratégie sa Aegon dohodol na predaji svojho poistného kmeňa Union poisťovni. Union má vyše 25 ročné skúsenosti v oblasti poisťovania nehnuteľností a domácností. Pravidelne prináša servisné a produktové inovácie a od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea.

Poistné podmienky ostávajú nezmenené

Zmluvné poistené podmienky ostávajú naďalej v platnosti. Všetky povinnosti a záväzky vyplývajúce z uzatvorených poistných zmlúv prechádzajú od 6. 9. na poisťovňu Union.

Zmena čísla bankového účtu

Svoje poistné za produkt DOM KOMPLET už, prosím, uhrádzajte na nové číslo bankového účtu Union poisťovne: SK59 1111 0000 0066 0054 7090.

Klientsky servis

Servis poistných zmlúv prechádza pod správu Union poisťovne a pre klientov už nebude dostupná služba WebKlient. Naďalej sa však môžete obrátiť na svojho osobného finančného sprostredkovateľa. K dispozícii je vám aj takmer 40 pobočiek Unionu po celom Slovensku.

V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek spojených s vaším poistením už kontaktujte Zákaznícke centrum Union poisťovne:
• telefónne číslo: 0850 111 211,
• email: union@union.sk,
• kontaktný formulár na webe www.union.sk/kontaktny-formular.

Poistné udalosti môžete v Union poisťovni nahlásiť:
• prostredníctvom online formulára,
• telefonicky na čísle Zákazníckeho centra 0850 111 211,
• prostredníctvom e-mailu na adresu union@union.sk,
• cez 24 hodinovú asistenčnú službu EuroCross na technical@eurocross.cz, telefonicky +420 296 339 644, alebo faxom na číslo +420 296 339 630,
• osobne na ktorejkoľvek pobočke Unionu,
• zaslaním tlačového formulára poštou (Karadžičova 10, 813 60 Bratislava).
Viac informácií k hláseniu škodovej udalosti nájdete tu.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba