Cesta:

Podnety a sťažnosti

O spokojnosť našich klientov sa snažíme nielen pri podpise zmluvy. Uvedomujeme si, že kúpou nášho produktu náš vzťah s vami iba začína.

V prípade, že nám chcete poslať podnet na zlepšenie alebo stažnosť postupujte podľa nasledovných inštrukcií.

Podnet/sťažnosť je možné podať nasledovnou formou:

  • písomne na adresu Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava;
  • e-mailom na staznosti@aegon.sk;
  • alebo telefonicky či faxom prostredníctvom nášho kontaktného centra
    (Tel.: 0850 123466 Fax: 022066 8110).

Obsah sťažnosti:

Sťažnosť musí obsahovať meno a priezvisko sťažovateľa, adresu sťažovateľa, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha. Sťažnosť musí byť zrozumiteľná, čitateľná a podpísaná sťažovateľom (pokiaľ to nie je v rozpore s formou sťažnosti).

Lehota na vybavenie sťažnosti:

30 dní odo dňa doručenia sťažnosti, v odôvodnených prípadoch môže byť predĺžená na 60 dní (sťažovateľ bude informovaný).

Viac informácii ako napísať podnet alebo sťažnosť nájdete v priloženom dokumente "Pravidlá upravujúce postup pri vybavovaní sťažností klientov". 

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba