Cesta:

Online prístupy


> Online platby

Využite komfort online platby prostredníctvom platobnej karty, internet bankingu či QR kódu.

> WebKlient

Získajte všetky informácie o vašom poistení a dôchodkovom sporení rýchlo a jednoducho. Online prehľad vašich zmlúv.

> Online poistenie majetku

Uzatvorte si komplexnú poistnú ochranu pre váš byt či dom z pohodlia domova, bez potreby osobnej návštevy pobočky poisťovne.

> Online hlásenie poistných udalostí pre poistenie majetku 

Online hlásenie poistnej udalosti je možné použiť pre všetky tri typy hlásení v produkte DOM KOMPLET, a to poistenie majetku, úrazu a zodpovednosti.

> Zelená pošta v Aegon DSS

Zriaďte si elektronické doručovanie výpisov z vášho starobného dôchodkového sporenia v DSS.

> Online prístup k osobnému dôchodkovému účtu

Stará forma online prístupu k dôchodkovému účtu bude od 30.3.2018 nahradená novou službou WebKlient. Ak máte záujem využívať online správu dôchodkového účtu, prosím, zaregistrujte sa do služby WebKlient (viď odkaz vyššie).

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba