Cesta:

Online služby


> Online platby

Využite komfort online platby prostredníctvom platobnej karty, internet bankingu či QR kódu.

> WebKlient

Získajte všetky informácie o vašom poistení a dôchodkovom sporení rýchlo a jednoducho. Online prehľad vašich zmlúv. Klienti AEGON DSS môžu službu WebKlient využiť i k online zmene dôchodkových fondov. 

> Online hlásenie poistných udalostí pre životné poistenie 

Online hlásenie poistnej udalosti je možné využiť k hláseniu choroby alebo úrazu. Pred vstupom do hlásenia si pripravte číslo poistnej zmluvy alebo poistného návrhu.

> Zelená pošta v Aegon DSS

Zriaďte si elektronické doručovanie výpisov z vášho starobného dôchodkového sporenia v DSS.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba