Cesta:

Online služby


> Online platby

Využite komfort online platby prostredníctvom platobnej karty, internet bankingu či QR kódu.

> WebKlient

Získajte všetky informácie o vašom poistení a dôchodkovom sporení rýchlo a jednoducho. Online prehľad vašich zmlúv. 

> Online hlásenie poistných udalostí pre životné poistenie 

Online hlásenie poistnej udalosti je možné využiť k hláseniu choroby alebo úrazu. Pred vstupom do hlásenia si pripravte číslo poistnej zmluvy alebo poistného návrhu.