Cesta:

Tlačivá ku zmluvám

Tu si môžete stiahnuť dokumenty potrebné pre zmeny v zmluvách životného poistenia, dôchodkového sporenia či poistenia majetku.


Dokumenty k životnému poisteniu

Dokumenty súvisiace s FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act)

- Vyhlásenie o zahraničnom statuse užívateľa výhod na účely zrážania a reportovania dane pre USA pre fyzické a právnické osoby (W-8) nájdete na www.irs.gov

- Tlačivo W-9 pre osoby s americkým občianstvom nájdete na www.irs.gov

- Orientačná pomôcka pri vypĺňaní vyhlásenia o zahraničnom statuse pre fyzické osoby (W-8BEN) - tlačivo je potrebné vyplniť formulár v anglickom jazyku

- Orientačná pomôcka pri vypĺňaní vyhlásenia o zahraničnom statuse pre právnické osoby (W-8BEN-E) - tlačivo je potrebné vyplniť formulár v anglickom jazyku

 

Dokumenty k finančným fondom 

Poistné podmienky

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba