;

Žiadosť o vinkuláciu k produktu DOM KOMPLET

Žiadosť o vinkuláciu k produktu DOM KOMPLET, poistenie majetku a zodpovednosti s voliteľným poistným krytím. Vinkulácia viaže poistné plnenie v prospech tretej osoby (najčastejšie v prospech banky) pri hypotekárnom úvere.


Poistná zmluva

Kontaktné údaje k vinkulácii

Údaje k vinkulácii
V prílohe zasielam sken
Prosím skontrolujte či ste priložili všetky potrebné prílohy.