Cesta:

Predčasné zrušenie životného poistenia

Predčasné zrušenie životného poistenia je pre vás vždy nevýhodné. Popri strate poistnej ochrany predstavuje zrušenie poistenia vždy aj finančnú stratu.

Prečo sa neoplatí predčasne zrušiť životnú poistku?

Väčšina poisťovní pri zrušení poistenia do 3 rokov nevypláca žiadne peniaze! Všetky peniaze, ktoré ste si dovtedy sporili, už neuvidíte.

 • Každé predčasné zrušenie životného poistenia je pre klienta finančnou stratou.
  Počiatočné náklady súvisiace s kúpou novej poistnej zmluvy hradí vždy klient. Väčšiu časť nákladov si poisťovňa uplatňuje v prvých dvoch rokoch trvania poistnej zmluvy.
 • Nové životné poistenie už bude drahšie.
  Zrušenie životného poistenia môže viesť k zvýšeniu nákladov za poistenie v budúcnosti. Nové poistenie bude drahšie z dôvodu vyššieho vstupného veku, znovu uplatnenia počiatočných nákladov na poistenie, prípadne zmeneného zdravotného stavu.
 • Už nemusíte získať všetku ochranu.
  Pri uzatváraní nového poistenia už nemusíte získať rovnako veľkú ochranu, ktorú vám poskytovalo staré poistenie. Dôvodom sú časté čakacie doby v poisteniach, ale aj vaša vyššia rizikovosť.
 • Ak poistná zmluva zanikne, s veľkou pravdepodobnosťou ju už nebude možné obnoviť.

Aké mám možnosti, ak nezruším poistnú zmluvu?

Výhodnejším riešením ako predčasné zrušenie poistky je jej upravenie. Neprídete tak o svoje úspory.

 

 • Chcete platiť menej?
  Riešením môže byť zníženie poistnej sumy či poistného alebo zrušenie pripoistení.
 • Máte dlh na poistnom alebo potrebujete pauzu v platení?
  Požiadajte nás o splátkový kalendár platenia poistného.

O všetkých podmienkach týchto riešení vás radi informujeme na našom kontaktnom centre.

Kontaktujte nás

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba