Cesta:

Ako zaslať platbu za poistenie

Využite možnosť online platby


Poistnú sumu je možné uhradiť komfortne z pohodlia vášho domova. Využite možnosť online platby pre úhradu:   
> poistného za životné poistenie
> mimoriadneho poistného v životnom poistení
> poistného za poistenie majetku DOM KOMPLET

Ako a kam zaslať platbu na životné poistenie


Číslo účtu: 2626726777/1100
                IBAN kód SK9011000000002626726777
                Swift kód: TATRSKBX
Názov a sídlo banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55
Variabilný symbol: číslo poistnej zmluvy (desaťmiestne v tvare: "1xxxxxxxxx"); resp. číslo návrhu v prípade prvého poistného (desaťmiestne v tvare: "9xxxxxxxxxx")
Konštantný symbol: 3558

Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný, špecifický a konštantný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS1234567890/KS1234/

Špecifický symbol:
pre bežné poistné: 0000000011 (prvé poistné), resp. 0000000022 (všetky následné)
pre mimoriadne poistné: 0000000033
pre mimoriadne poistné s konkrétnou alokáciou: 00000044xx – kde xx je číslo požadovaného fondu.
Poznámka: všetky fondy a špecifické symboly pre mimoriadne poistné nájdete v sekcii Časté otázky k životnému poisteniu, v odpovedi na otázku "Mám voľné finančné prostriedky a chcem ich vo svojom poistení investovať".

V prípade, že chcete uhradiť platbu zo zahraničia, použite nasledovné údaje:

SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK9011000000002626726777
Názov a sídlo príjemcu platby: AEGON Životná poisťovňa, a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
Názov a sídlo banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55
Meno príkazcu: (meno a priezvisko osoby, ktorá platí poistné)
VS a SS: (musia byť vždy uvedené)

Od 1.2.2016 je potrebné uvádzať variabilný, špecifický a konštantný symbol v jednom referenčnom poli, pričom jednotlivé údaje musia byť oddelené lomkou v tvare /VS1234567890/SS1234567890/KS1234/