Cesta:

Poistná udalosť v poistení majetku

Stala sa vám poistná udalosť alebo potrebujete našu pomoc pri havarijnej situácii?

Ako postupovať pri poistnej udalosti


Na nahlásenie poistnej udalosti môžete využiť jednu z týchto možností:

1. Online hlásenie cez internetový formulár 

2. Zavolajte na naše Kontaktné centrum 0850 1234 66
Operátor vám pomôže nahlásiť poistnú udalosť. 

Po skončení pracovnej doby (17:30 hod.) počas pracovných dní, cez víkendy a sviatky, prosím, kontaktujte asistenčné služby na telefónnom čísle 02/ 2051 2776. 

3. Pošlite nám vyplnený formulár

Hlásenie poistnej udalosti – majetok a zodpovednosť
Hlásenie poistnej udalosti – úrazové poistenie

Poistnú udalosť môžete nahlásiť prostredníctvom vyplneného formulára. Formulár môžete zaslať:
• listovou zásielkou na adresu Aegon Slovensko, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
• prostredníctvom scanu na email aegon@aegon.sk

4. Kontaktujte nás elektronickou poštou
Pošlite nám e-mail na adresu aegon@aegon.sk.

Po zaznamenaní vašej poistnej udalosti vám oznámime ďalší postup.
Ak bude potrebná obhliadka na mieste poistnej udalosti, kontaktuje vás náš technik, ktorý si s vami dohodne termín a prešetrí poistnú udalosť priamo na mieste škody.
Po spracovaní podkladov vyčíslime výšku poistného plnenia a oznámime vám výsledok.
Vyplatíme vám poistné plnenie.

Ako postupovať pri havarijnej situácii


V prípade havarijnej situácie (napr. prasknuté potrubie, vymknutie vchodových dverí) kontaktujte asistenčnú službu NONSTOP na telefónnom čísle 02/20 51 27 76 a opíšte vzniknutú situáciu.
Asistenčná služba osloví príslušného majstra/technika, ktorý vyrieši vzniknutý problém.
Aegon bude sledovať kvalitu služieb, ktoré vám asistenčná služba poskytla.

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba