Cesta:

Online hlásenie poistných udalostí - poistenie majetku


Online hlásenie poistnej udalosti je možné použiť pre všetky tri typy hlásení v produkte DOM KOMPLET, a to poistenie majetku, úrazu a zodpovednosti. Každý typ poistnej udalosti má vlastný formulár. Pred vstupom do formulára si pripravte číslo poistnej zmluvy či návrhu. 

Online hlásenie poistných udalostí - poistenie majetku

Online hlásenie poistných udalostí - poistenie majetku

Poistenie
majetku


        Nahlásiť online

Úrazové
poistenie 


        Nahlásiť online

Poistenie
zodpovednosti


         Nahlásiť online

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba