Cesta:

Online hlásenie a doplnenie dokladov k poistným udalostiam pre životné poistenie Online hlásenie poistnej udalosti je možné využiť na nahlásenie poistnej udalosti z dôvodu choroby alebo úrazu. Môžete nahlásiť novú poistnú udalosť alebo doplniť dokumenty k už nahlásenej poistnej udalosti. Pripravte si číslo poistnej zmluvy alebo návrhu. 

Online hlásenie poistných udalostí - životné poistenie

Online hlásenie poistných udalostí - životné poistenie

Vstup pre
klientov                                                         
                                                                                   Nahlásiť online

Vstup pre klientov

Vstup pre klientov

Vstup pre
agentov                                                         
                                                                                   Nahlásiť online

Vstup pre agentov

Vstup pre agentov

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba