Cesta:

Online hlásenie a doplnenie dokladov k poistným udalostiam pre životné poistenie Online hlásenie poistnej udalosti je možné využiť na nahlásenie poistnej udalosti z dôvodu choroby alebo úrazu. Môžete nahlásiť novú poistnú udalosť alebo doplniť dokumenty k už nahlásenej poistnej udalosti. Pripravte si číslo poistnej zmluvy alebo návrhu. 

Online hlásenie poistných udalostí - životné poistenie

Online hlásenie poistných udalostí - životné poistenie

Vstup pre
klientov                                                         
                                                                                   Nahlásiť online

Vstup pre klientov

Vstup pre klientov

Vstup pre
agentov                                                         
                                                                                   Nahlásiť online

Vstup pre agentov

Vstup pre agentov