Cesta:

Poistné udalosti online - vstup pre klientov  


Ak chcete nahlásiť novú poistnú udalosť (choroba, úraz), pripravte si číslo poistnej zmluvy, údaje o poistenej osobe a všetky relevantné dokumenty, súvisiace s poistnou udalosťou. Ak chcete doplniť chýbajúce doklady k už nahlásenej poistnej udalosti, budete potrebovať tiež číslo zmluvy, identifikáciu poistenej osoby a dátum nahlásenia poistnej udalosti.

Poistné udalosti online - vstup pre klientov

Poistné udalosti online - vstup pre klientov

Hlásenie poistnej
udalosti                                                          
                                                                                   Nahlásiť online

Hlásenie poistnej
udalosti

Hlásenie poistnej
udalosti

Doplnenie dokladov 
k nahlásenej
poistnej 
udalosti                          

                                                                                  Doplniť online

Doplnenie dokladov
k nahlásenej poistnej
udalosti

Doplnenie dokladov
k nahlásenej poistnej
udalosti

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba