Cesta:

Zmeny v poistnej zmluve

Vaše poistenia by mali vždy zodpovedať vašim aktuálnym potrebám. Mnohé z ich parametrov sa dajú meniť a prispôsobovať. Ponúkame vám prehľad najčastejších zmien a žiadostí s návodom ako o ne požiadať.

Centrum služieb zákazníkom

Dva tipy na úvod

Aktualizujte si osobné údaje
Nezabudnite, že osobné údaje sú súčasťou poistnej zmluvy, preto je nevyhnutné, aby boli správne. Ak sa presťahujete, zmeníte priezvisko či máte nový občiansky preukaz, určite nám túto zmenu nahláste.

Zmeny pri ktorých vám najlepšie pomôže sprostredkovateľ
Ak uvažujete o novom pripoistení, rozšírení poistného krytia, inej frekvencii platenia poistného alebo o zvýšení či znížení poistnej sumy, odporúčame obrátiť sa na sprostredkovateľa poistenia. Ten vám môže na základe podrobnejšej analýzy navrhnúť zmeny, ktoré budú lepšie zodpovedať vašej životnej situácii.

Tabuľka najčastejších žiadostí a zmien

Najčastejšie žiadosti o zmeny
Spôsob nahlásenia
Produkty:
- životné poistenie
 
telefonicky
0850123466
emailom na
aegon@aegon.sk 

písomne/poštou na adresu: Aegon, Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava 

zmena priezviska
(stačí zaslať kópiu občianskeho preukazu, zavoláme Vám späť za účelom overenia)
nie áno áno 
zmena adresy trvalého bydliska
(stačí zaslať kópiu občianskeho preukazu, zavoláme Vám späť za účelom overenia)
nie áno áno 
zmena korešpondenčnej adresy áno  áno  áno 
zmena kontaktných údajov - emailová adresa, telefónne číslo áno  áno  áno 
žiadosť o zaslanie poštových poukazov áno áno  áno
žiadosť o preúčtovanie finančných prostriedkov na vlastnú zmluvu klienta do 2000 € áno  áno  áno
žiadosť o vrátenie preplatku do 2000 € áno  áno áno
žiadosť o opätovné zaslanie neprevzatej platby do 2000 € áno  áno  áno
Produkt
životné poistenie
telefonicky
0850123466 
emailom na
aegon@aegon.sk

písomne/poštou na adresu: Aegon, Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava

aktivácia prístupu do služby Aegon WebKlient áno áno áno
žiadosť o zmenu fondov nie nie áno 
odmietnutie indexácie (ochrany pred infláciou) áno  áno áno 
opätovné prijatie indexácie (ochrany pred infláciou) nie áno áno 
zmena v štruktúre platenia poistného nie nie áno


Tlačivá ku zmluvam nájdete na stránke "Tlačivá ku zmluvám a poistné podmienky".