Cesta:

AEGON Životná poisťovňa

AEGON Životná poisťovňa, a.s. je súčasťou jednej z najväčších finančných skupín na svete. Využívame globálne skúsenosti, aby sme vám priniesli inovatívne poistné a investičné riešenia, ktoré sa prispôsobia vašej životnej situácii.

Aegon Životná poisťovňa

Názov spoločnosti: AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava
IČO: 35 979 356 
DIČ: 202 213 4345
IČ pre DPH: SK 202 213 4345 
Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3810/B
Základné imanie spoločnosti: 17 200 000 EUR (sedemnásť miliónov dvesto tisíc eur)
Obchodné meno akcionára: NN Životná poisťovňa, a.s. (100 %)
Sídlo akcionára: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Predstavenstvo spoločnosti: Ing. Peter Brudňák – predseda predstavenstva
Ing. Boris Fošnár – podpredseda predstavenstva
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva 
Ing. Jozef Dúcky – člen predstavenstva
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva 
Mgr. Martin Višňovský, PhD. - člen predstavenstva
Dozorná rada spoločnosti: Eva Hajná– predseda dozornej rady
Peter Holotňák – člen dozornej rady
Róbert Tóth – člen dozornej rady
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930

Budeme vďační, ak nám poskytnete spätnú väzbu a hodnotenie našej webovej stránky

Spätná väzba